Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är kompletteringsregeln

Kompletteringsregeln är en skatterättslig regel som möjliggör avdragsrätt för att trygga pensionsutfästelser. Denna regel blir relevant när traditionella avdragsbegränsningar enligt huvudregeln inte täcker de behövda pensionsavtalen, särskilt i situationer där nya pensionsavtal bildas vid förtida pension eller vid otillräckligt tryggade pensionsutfästelser​​.

Tillämpning av kompletteringsregeln

Kompletteringsregeln kan appliceras i olika situationer:

Förtida Pensionering:

Om en anställd väljer att gå i pension före den normala pensionsåldern och ett nytt pensionsavtal upprättas för att täcka denna situation, kan kompletteringsregeln användas för att möjliggöra avdrag.

Otillräckligt Tryggade Pensionsutfästelser:

I fall där ett företag har anställda med otillräckligt tryggade pensionsutfästelser kan företaget använda kompletteringsregeln för att täcka dessa brister. Ett exempel är när en ny anställd har haft ett bristfälligt pensionsskydd hos en tidigare arbetsgivare. Den nya arbetsgivaren kan då ’köpa ikapp’ det bristfälliga pensionsskyddet genom att tillämpa kompletteringsregeln​​.

Flexibilitet och kombination av regler

Kompletteringsregeln erbjuder flexibilitet i sin tillämpning. Ett företag kan välja att använda kompletteringsregeln under flera år om det inte är möjligt att säkerställa intjänad pension under ett enskilt år​​. Dessutom är det möjligt att kombinera användningen av huvudregeln och kompletteringsregeln, där båda reglerna kan tillämpas för samma anställd under samma beskattningsår, beroende på pensionsåldern​​.

Sammanfattning

Kompletteringsregeln är ett viktigt verktyg för företagare att förstå och använda vid planering av pensionsavtal och skatteavdrag. Dess flexibilitet och möjligheten att kombineras med andra regler gör den till en värdefull del av företags finansiella strategier. Genom att korrekt använda denna regel kan företag säkerställa att de kan erbjuda konkurrenskraftiga pensionsförmåner till sina anställda samtidigt som de håller sig inom ramen för skattelagstiftningen.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte