Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Kommanditbolag – Vad är ett kommanditbolag?

Ett Kommanditbolag (KB) utgör en särskild form av handelsbolag där ansvarsdynamiken skiljer sig från den i ett vanligt handelsbolag. I ett Kommanditbolag finns minst en kommanditdelägare med begränsat ansvar och minst en komplementär med obegränsat ansvar. Denna struktur möjliggör att bara en person behöver ta det totala ansvaret för företaget.

Hur fungerar ett kommanditbolag?

Ett kommanditbolag har två huvudtyper av delägare:

Komplementär:

En komplementär har obegränsat ansvar för bolagets alla skulder. Denna person är därmed mer aktivt involverad i bolagets verksamhet och har ett högre ansvar.

Kommanditdelägare:

Denna delägare har ett begränsat ansvar och är ansvarig endast för den kapitalinsats de har gjort i bolaget. Kommanditdelägarens engagemang kan vara mer passivt.

Registrering av kommanditbolag

Ett Kommanditbolag registreras hos Bolagsverket och kräver inget initialt startkapital. För att starta upp ett Kommanditbolag krävs först en ansökan hos Bolagsverket, och det är öppet för alla som inte är försatta i konkurs, har näringsförbud eller förvaltare. Bolagets namn ska alltid innehålla tillägget ”kommanditbolag” eller förkortningen ”KB” på samtliga handlingar.

Redovisning i kommanditbolag

Precis som för alla näringsverksamheter är bokföring en skyldighet enligt bokföringslagen för ett Kommanditbolag. Vid räkenskapsårets slut ska bolaget upprätta antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. Reglerna angående revisor och årsredovisning varierar beroende på bolagets storlek och om det består av juridiska eller fysiska personer.

Skillnaden mellan kommanditbolag och handelsbolag

Kommanditbolag (KB):

Struktur: Minst en kommanditdelägare med begränsat ansvar och minst en komplementär med obegränsat ansvar.

Ansvar: Komplementären har obegränsat ansvar för alla skulder, medan kommanditdelägarna har begränsat ansvar.

Engagemang: Kommanditdelägaren kan ha ett mer passivt engagemang.

Registrering: Kräver ansökan hos Bolagsverket med namntillägget ”kommanditbolag” eller förkortningen ”KB.”

Handelsbolag (HB):

Struktur: Alla delägare har obegränsat personligt ansvar för bolagets skulder.

Ansvar: Delägarna delar lika på både vinst och förlust, men har ett gemensamt ansvar för alla skulder.

Engagemang: Delägarna är aktivt engagerade och delar på bolagets ansvar och resultat.

Registrering: Kräver registrering hos Bolagsverket utan specifikt namntillägg.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte