Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Kassaregister – Vad är ett Kassaregister?

Ett kassaregister är ett viktigt verktyg för företagare, speciellt i detaljhandeln och tjänstesektorn, där det används för att registrera försäljning av varor och tjänster. Det är en central komponent i den dagliga affärsverksamheten och bidrar till en korrekt och transparent redovisning av kontanttransaktioner.

Vilka krav på kassaregister finns det?

Kassaregister måste användas av företag som utför försäljning mot kontant betalning eller betalning med kontokort, inklusive elektroniska betalningar som Swish​​. Detta är en del av Skatteverkets ansträngningar för att säkerställa korrekt redovisning av försäljning och för att förhindra skatteundandragande.

Att registerar kassaregister

För företag med flera firmatecknare är det nödvändigt att utse ett registreringsombud. Detta ombud är ansvarigt för att registrera och ändra uppgifter om företagets kassaregister, då firmatecknare vanligtvis bara har behörighet att läsa informationen, inte att registrera den. Även ägare av enskilda firmor kan utse ett registreringsombud för sitt företag​​.

Cerifierat kassaregister

Det är tillverkarens ansvar att säkerställa att kassaregistren uppfyller de föreskrivna kraven. Skatteverket testar inte dessa kassaregister, utan litar på tillverkarens deklaration. Detta innebär att företagare måste vara uppmärksamma när de väljer kassaregister för att säkerställa att de uppfyller de lagstadgade kraven​​.

Vikten av kassaregister för företagare

Sammanfattningsvis är kassaregister ett avgörande verktyg för företagare. Det inte bara underlättar korrekt redovisning av försäljning och betalningar men spelar också en viktig roll i att upprätthålla transparens och rättvisa inom näringslivet. Genom att följa regler och riktlinjer för kassaregister bidrar företagare till en mer ansvarsfull och laglydig affärsmiljö.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte