Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Kassalikviditet — vad är kassalikviditet?

Kassalikviditet kan liknas vid ett företags pulsslag – det ger en snabb bild av huruvida företaget har tillräckligt med pengar för att betala sina räkningar här och nu. I en ideal värld skulle varje företag ha tillräckligt med likvida medel (pengar som snabbt kan omvandlas till kontanter) för att täcka alla sina kortfristiga skulder.

Kassalikviditetens betydelse

Kassalikviditet ger dig en fingervisning om ditt företags betalningsförmåga på kort sikt. Detta nyckeltal visar hur stor del av ditt företags likvida medel, som till exempel kontanter eller kontotillgångar, står i förhållande till dess kortfristiga skulder, som leverantörsskulder eller intjänade semester för personalen. Ett värde på 100 % betyder att dina likvida medel exakt matchar dina kortfristiga skulder – en sund indikation!

Varför är en god kassalikviditet viktig?

Tänk dig kassalikviditet som en skyddsbuffert. Ett företag med hög kassalikviditet är mindre utsatt för plötsliga ekonomiska smällar. Det minskar risken för att du som företagare hamnar i trångmål där du behöver ta lån eller sälja företagets tillgångar i hast. Kort sagt: ju bättre kassalikviditet, desto starkare står ditt företag mot oförutsedda utgifter.

Vad betyder siffrorna?

Ett kassalikviditetsvärde på 100 % betyder att ditt företag har exakt lika mycket i likvida medel som det har i kortfristiga skulder. Med andra ord, om alla dina kortfristiga skulder plötsligt skulle behöva betalas idag, skulle ditt företag kunna göra det utan att ta nya lån eller sälja tillgångar.

Är värdet över 100%? Grattis! Ditt företag har en finansiell buffert. Ett värde under 100% däremot indikerar att det kan finnas risk för likviditetsproblem på kort sikt om inte åtgärder vidtas.

Varför är inte alltid en högre kassalikviditet bättre?

Medan en hög kassalikviditet är bra för att minska risken för likviditetsproblem, kan ett alltför högt värde också indikera att företaget inte investerar sina pengar effektivt. Pengar som ligger stilla genererar inte avkastning, så en balans mellan säkerhet och avkastning är viktig.

Vanliga frågor kring kassalikviditet

Vad är kassalikviditet formeln?

För att beräkna kassalikviditet tar du omsättningstillgångarna (exklusive pågående arbeten och varulager) och dividerar med de kortfristiga skulderna.

Vad är en bra kassalikviditet?

En bra kassalikviditet bör ligga på eller över 100%. Detta indikerar att företagets likvida medel är lika stora som eller större än de kortfristiga skulderna.

Vilka nyckeltal används för kassalikviditet?

Kassalikviditet används som det huvudsakliga nyckeltalet för att bedöma ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Det beräknas genom att dividera omsättningstillgångarna med de kortfristiga skulderna.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte