Inom kassaflödesanalysen representerar ”betald skatt” de faktiska skattebetalningar ett företag gör under den angivna perioden.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Kassaflödesanalys — vad menas med kassaflödesanalys?

Kassaflödesanalys är ett centralt verktyg inom företagsekonomi som visar hur ett företags likvida medel förändras under en bestämd tidsperiod, oftast ett räkenskapsår. Genom att granska företagets in- och utbetalningar kan man få en klar bild av företagets ekonomiska hälsa och dess kapacitet att uppfylla sina ekonomiska åtaganden.

Struktur i kassaflödesanalysen

En kassaflödesanalys delas typiskt in i tre huvuddelar:

Löpande verksamhet:

Här återges kassaflödet från företagets huvudsakliga verksamhet, inklusive intäkter från försäljning, kundfordringar, betalningar av kortfristiga skulder, varulagerhantering och eventuella justeringar för avskrivningar.

Investeringsverksamhet:

Denna del handlar om pengar som används eller genereras från förvärv eller försäljning av anläggningstillgångar samt andra större investeringar.

Finansieringsverksamhet:

Här återfinns poster relaterade till företagets kapital, såsom upptagande av lån, amorteringar, emissioner, försäljning av värdepapper och utdelningar till aktieägare.

Att skapa en kassaflödesanalys

För att utföra en kassaflödesanalys börjar man med att sammanställa alla företagets in- och utbetalningar under en given period. Därefter kategoriseras dessa betalningar inom de tre huvuddelarna nämnda ovan. För att göra detta mer konkret kan man ta hjälp av ett kassaflödesanalys exempel från liknande företag eller branscher.

Kassaflöde kontra resultat

Medan kassaflödesanalysen koncentrerar sig på faktiska in- och utbetalningar, fokuserar resultatet på intäkter och kostnader, oavsett om de faktiskt har betalats eller inte. Därför kan ett företag ha ett positivt resultat men negativt kassaflöde, eller vice versa.

Vad menas med betald skatt i kassaflödesanalysen?

Inom kassaflödesanalysen representerar ”betald skatt” de faktiska skattebetalningar ett företag gör under den angivna perioden. Detta skiljer sig från den skatteskuld eller skattefordran som kan visas i resultaträkningen, eftersom det handlar om faktiska kontantbetalningar.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte