Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Kapitalvinst – Vad är kapitalvinst?

Kapitalvinst uppstår när du säljer en tillgång till ett högre pris än det pris du ursprungligen köpte den för. Denna tillgång kan vara något som en aktie eller en fastighet.

Hur skattar man på kapitalvinst?

Kapitalvinster beskattas genom kapitalvinstskatt, vanligtvis med en skattesats på 30 procent. Till exempel, om du köper en aktie för 500 kr och säljer den för 600 kr, blir kapitalvinsten 100 kr. Den skatt som ska betalas är då 30 procent av den genererade kapitalvinsten.

Det finns dock undantag, som vid försäljning av privata bostäder. Kapitalvinsten är fortfarande skattepliktig, men skatten beräknas med 22/30-metoden, vilket innebär en lägre skattesats på 22 procent. Vid husförsäljning kan även avdrag göras för vissa kostnader i samband med försäljningen och för renoveringskostnader.

Hur räknar man ut skatten på kapitalvinst?

För att räkna ut kapitalvinstskatten behöver du först beräkna kapitalvinsten:

Kapitalvinsten beräknas genom att subtrahera försäljningspriset från omkostnadsbeloppet och andra försäljningsrelaterade utgifter. Omkostnadsbeloppet inkluderar anskaffningskostnaden när du först köpte tillgången samt eventuella förbättringskostnader från de senaste fem åren. Förbättringskostnader är kostnader som ökar tillgångens värde, som exempelvis kostnader för renovering.

Räkneexempel

Om du säljer en tillgång för 10 000 kr och ditt omkostnadsbelopp (inklusive anskaffningskostnad och förbättringskostnader) är 6 000 kr, blir kapitalvinsten 10 000 kr – 6 000 kr = 4 000 kr.

För att sedan beräkna kapitalvinstskatten gör du såhär:

Kapitalvinstskatten beräknas genom att applicera den aktuella skattesatsen på den beräknade kapitalvinsten. Använd den vanliga skattesatsen för kapitalvinst, vilken oftast är 30 procent. I exemplet skulle skatten vara 30 procent av 4 000 kr, vilket blir 1 200 kr.

Kapitalvinstskatten deklareras sedan i din skattedeklaration. Försäkra dig om att redovisa korrekt och inkludera alla relevanta detaljer om kapitalvinstberäkningen.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte