Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är kapitalomsättningshastighet?

Kapitalomsättningshastighet är ett nyckeltal som visar på relationen mellan verksamhetens omsättning och totala tillgångar.

Kapitalomsättningshastighet mäter effektivitet

Kapitalomsättningshastighet mäter förhållandet mellan företagets omsättning och dess totala tillgångar. En hög kapitalomsättningshastighet indikerar att företaget genererar omsättning med relativt lite kapital, vilket är en positiv signal. Det innebär att företaget effektivt använder sina tillgångar för att driva verksamheten och minimera behovet av bundet kapital.

Tillverkningsföretag vs tjänsteföretag

Det är viktigt att tänka på de branschspecifika faktorer när man analyserar kapitalomsättningshastighet. Till exempel tenderar kapitalintensiva branscher, som tillverkningsföretag, att ha lägre kapitalomsättningshastighet jämfört med tjänsteföretag. Företag kan optimera sin kapitalomsättningshastighet genom att minska varulagrets storlek, öka försäljningen och förändra betalningsvillkoren för att öka likviditeten.

Kapitalomsättningshastighet – Ett nyckeltal för jämförelse

Kapitalomsättningshastighet blir ett värdefullt verktyg för interna analyser och jämförelser mellan företag inom samma bransch. Investerare och företagsledningar använder detta nyckeltal för att bedöma företagens effektivitet och förstå hur varje investerad krona genererar omsättning. Det används också i Du Pont-modellen för att beräkna avkastningen och få en övergripande bild av företagets lönsamhet.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte