Källskatt är en administrativ process som infördes i Sverige 1947. Det primära syftet var att förenkla skatteindrivningen.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Källskatt – Vad är Källskatt?

Källskatt är den skatt som betalas direkt vid inkomstens ursprung. I Sverige infördes detta system 1947, parallellt med införandet av personnumret. Det primära syftet var att förenkla skatteindrivningen genom att göra arbetsgivare ansvariga för att dra av och betala in preliminärskatt för sina anställdas räkning, baserat på deras bruttolön.

Källskatt på Lön

För arbetsgivare innebär källskatt en administrativ process där de måste dra av en viss procent av anställdas bruttolön som skatt. Denna process reducerar komplexiteten och fördröjningen i skattebetalningen för de anställda, samtidigt som den säkerställer en kontinuerlig inkomstkälla för staten.

Källskatt i procent

Källskattens storlek varierar beroende på inkomstens typ och individens skattesituation. I Sverige är den standardiserade källskatteprocenten för utdelningar till aktieägare som inte är obegränsat skattskyldiga 30%. Detta gäller utdelningar från svenska aktiebolag, värdepappersfonder eller specialfonder till personer bosatta utomlands.

Begära tillbaka källskatt

I vissa fall kan individer eller företag vara berättigade att begära tillbaka betald källskatt. Detta kan inträffa om skatteavtal mellan länder begränsar beskattningsrätten eller om överbeskattning har skett. Det är viktigt för företag och individer att vara medvetna om dessa regler för att undvika onödig överbeskattning och för att kunna återfå felaktigt inbetalade skatter.

Hur påverkar källskatt företagets ekonomi

För företagare är förståelsen av källskatt avgörande för en korrekt och effektiv ekonomisk planering. Källskatten påverkar direkt företagets lönekostnader och kassaflöde. Genom att korrekt hantera källskatt på löner säkerställer företaget att rätt skattebelopp dras och betalas in, vilket minimerar risken för framtida skattejusteringar och tilläggsavgifter. Det är även viktigt att företagare är medvetna om källskattens roll i internationella transaktioner, speciellt när det gäller utdelningar till utländska aktieägare. Korrekt hantering av källskatt på sådana transaktioner kan ha betydande inverkan på företagets anseende och relationer med internationella investerare. Det är därför avgörande för företagare att inte bara förstå källskattens mekanismer utan också dess bredare ekonomiska konsekvenser för företaget.

Källskatt och Internationell Handel

Källskatten spelar en viktig roll i internationell handel och investeringar. För utländska investerare och företag som mottar inkomst från svenska källor, är det viktigt att förstå och hantera dessa skatteplikter för att undvika finansiella missförstånd eller icke-kompatibilitet med lokala skattelagar.

Sammanfattning

Källskatt är en väsentlig del av skattesystemet som påverkar både arbetsgivare och anställda, såväl som internationella affärsrelationer. En gedigen förståelse av detta begrepp är därför avgörande för effektiv företags- och finanshantering.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte