Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är Justerat Kapital?

Justera kapitalet är ett centralt ekonomiskt begrepp som hjälper företagare att få en mer realistisk bild av deras företags ekonomiska ställning, speciellt i relation till skatter och andra finansiella förpliktelser.

Justerat kapital, även känt som justerat eget kapital (JEK), är ett nyckeltal inom företagsekonomi. Det representerar ett företags beskattade egna kapital. Justerat kapital skiljer sig från det enkla nyckeltalet eget kapital, eftersom det tar hänsyn till företagets obeskattade reserver, som är uppskjuten skatt som ännu inte har betalats under räkenskapsåret​​​​.

Beräkning av justerat kapital

För att beräkna justerat kapital används följande formel:

Eget kapital + ((1 – skattesatsen) x obeskattade reserver) = Justerat eget kapital

Det är viktigt att notera att skattesatsen kan variera från år till år, vilket påverkar beräkningen av det justerade kapitalet​​​​.

Betydelsen av Justerat Kapital för företag

Justerat kapital är betydelsefullt för företag eftersom det ger en mer exakt bild av företagets verkliga ekonomiska styrka. Detta nyckeltal är särskilt användbart för att bedöma ett företags soliditet, det vill säga i vilken utsträckning företagets tillgångar finansieras av eget kapital. Ett högt justerat kapital indikerar ekonomisk stabilitet och god kreditvärdighet, vilket är avgörande för företagets förmåga att överleva under perioder med lägre omsättning eller vinst​​.

Räntabilitet för justerat eget kapital

Räntabilitet på eget kapital är ett mått som visar på ägarnas avkastning på det kapital de har investerat i företaget. Detta nyckeltal är av stor vikt för att bedöma företagets lönsamhet. En räntabilitet på eget kapital på 10 procent eller mindre anses vara svag, medan ett resultat över 10 procent anses vara god räntabilitet. Beräkningen av räntabilitet på eget kapital kan göras både före och efter skatt och ger insikt i hur effektivt ett företag använder sitt kapital för att generera vinst​​.

Avslutande Tankar

För företagare är förståelsen av justerat kapital och dess inverkan på räntabilitet avgörande. Det ger en klarare bild av företagets ekonomiska hälsa och är en nyckelkomponent i företagsvärderingar och finansiella beslut. Med korrekt beräkning och tolkning kan företagare göra mer informerade val och stärka sin position på marknaden.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte