Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Juridisk person — vad är en juridisk person?

En juridisk person är en enhet, såsom ett företag eller en organisation, som har juridiska rättigheter och skyldigheter likt en fysisk person. Det innebär att den kan ingå avtal, ha skulder, anställa personal och bli stämd i domstol. Medan fysiska personer är faktiska individer, är juridiska personer ofta företagsstrukturer som aktiebolag eller föreningar. De skapas genom juridiska processer och anses separata från de personer som driver eller äger dem.

Kort om vad som innebär med en juridisk person

För att göra det enkelt: en juridisk person kan ses som ett företag, verksamhet eller organisation som har rättigheter och skyldigheter precis som du och jag. De kan ingå i avtal, ha personal, ta på sig skulder och kan även bli kallade till domstol. Det är som en ”osynlig” person som kan agera på samma sätt som en verklig person i juridisk mening.

Företagsform och juridisk person – hänger de ihop?

Absolut! Många företagsformer som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar betraktas som juridiska personer. Men om du är en enskild näringsidkare? Då är du och din verksamhet samma sak och därmed inte en separat juridisk person.

Det finns klara fördelar med att vara en juridisk person. Företaget står till exempel för sina åtaganden. Men var försiktig! I vissa fall kan domstolar besluta att ägarna eller andra inblandade faktiskt bär ansvar för företagets handlingar, trots att företaget i sig är den juridiska personen.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte