Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Investering – Vad är investering?

Investering är ett centralt begrepp inom både företags- och privatekonomi som innebär en satsning av resurser – tid, pengar eller energi – med förhoppningen om framtida avkastning. Det kan handla om allt från köp av aktier och fastigheter till investering i utbildning eller forskning. I företagssammanhang innebär investeringar ofta en strategi för att expandera, förbättra effektiviteten, möta miljökrav eller utveckla nya produkter.

Olika typer av investeringar

Investeringar kan delas in i olika kategorier baserat på vad som investeras och syftet med investeringen:

Reala investeringar:

Dessa involverar fysiska tillgångar som maskiner, byggnader eller infrastruktur. Denna typ av investering är vanlig inom tillverkningsindustrin och syftar ofta till att öka produktiviteten och effektiviteten

Finansiella investeringar:

Detta inkluderar investeringar i värdepapper, aktier, obligationer, och kapitalförsäkringar. Syftet är oftast att skapa direkta inkomster genom avkastning på dessa instrument.

Immateriella investeringar:

Dessa innefattar icke-fysiska tillgångar som patent, licensrättigheter, upphovsrätt, och investeringar i forskning och utveckling. De är avsedda att ge långsiktig avkastning genom innovation och förbättrade erbjudanden.

Viktiga aspekter och rådgivning

Investeringsstöd: Det finns olika former av stöd och subventioner som kan underlätta för företag att göra investeringar. Dessa stöd kan vara särskilt viktiga för små och medelstora företag som kanske inte har samma tillgång till kapital som större företag.

Investeringsguld:

Detta är en specifik form av investering som innebär köp av guld. Investeringsguld ses ofta som en säker investering, särskilt i osäkra ekonomiska tider, då värdet av guld tenderar att vara stabilt eller öka.

Investeringsrådgivare:

För de som är nya inom investeringar eller för de som vill diversifiera sina investeringar, kan det vara värdefullt att konsultera en investeringsrådgivare. En rådgivare kan ge anpassade rekommendationer baserade på individuella ekonomiska mål och risktolerans.

Avslutande tankar

För företagare är det viktigt att förstå skillnaden mellan en kostnad och en investering. Medan kostnader förbrukas omedelbart eller över kort tid, har investeringar potential att bidra till företagets tillväxt och lönsamhet över längre tid. Att välja rätt investeringar är avgörande för att säkerställa en hållbar och framgångsrik affärsstrategi.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte