Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Inventering – Inventering vad är det?

När vi talar om inventering menar vi en kontrollräkning av företagets tillgångar. I praktiken innebär detta oftast en genomgång av varor eller råvaror som finns på ett lager eller i en butik. Syftet? Att säkerställa att det som står i bokföringen stämmer överens med verkligheten. Detta är inte bara bra för företagets ordning och reda, utan är också ett krav enligt skattelagstiftningen – företag måste nämligen inventera sina varulager årligen. Förutom att ge en rättvis bild av företagets ekonomi, kan regelbundna inventeringar också upptäcka avvikelser som kan leda till förbättrade inköps- och lagerrutiner.

Sätt att värdera lagret

Under en inventering kommer du även stöta på begreppet lagervärdering. Här finns det flera metoder att förhålla sig till. Några av de mest kända är:

LVP (Lägsta värdets princip):

Varorna värderas till det lägsta värdet när man jämför anskaffningsvärdet med det aktuella marknadsvärdet.

FIFO (First-In-First-Out):

Den vara som köptes in först säljs också först.

LIFO (Last-In-First-Out):

Här säljs den senast inköpta varan först, även om denna metod är mindre vanlig i Sverige.

Att hålla ordning på lagret och dess värdering kan vara en utmaning, men med rätt verktyg, som exempelvis Fortnox Lager, kan processen förenklas avsevärt.

Andra typer av inventeringar

Utöver den traditionella inventeringen finns det fler områden där inventering kan tillämpas:

Riskinventering:

En genomgång av potentiella risker i företaget, från säkerhetshot till finansiella risker.

Energiinventering:

Här granskar man företagets energianvändning för att identifiera och implementera energibesparande åtgärder.

Oavsett vilken typ av inventering man utför, syftar processen till att ge en klar och korrekt bild av en specifik aspekt av företagets verksamhet.

Att driva företag innebär många bollar i luften. Hoppas att denna text hjälpt dig att fånga en av dem!

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte