Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är inventerier?

Inventarier är en sådan term som man kanske ofta hör när man pratar företagsekonomi, men vad innebär det egentligen? Tänk dig ditt företags kontor eller arbetsplats. Många av de föremål du ser omkring dig, som hjälper dig i din dagliga drift, räknas som inventarier. Men låt oss dyka lite djupare in i detaljerna.

Inventarier är långvariga tillgångar som ett företag köper in för att använda i sin verksamhet. Till skillnad från förbrukningsvaror, som snabbt används upp, är inventarier avsedda att användas under en längre tid. Dessa kan variera från tekniska utrustningar som datorer och skrivare, till möbler som skrivbord och stolar, och till och med specifik branschutrustning, beroende på företagets natur.

Varför är inventarier viktiga?

För det första, de representerar ofta en betydande investering för företaget. Deras värde och användning över tiden behöver beaktas i företagets redovisning genom avskrivningar. För det andra, väl underhållna inventarier kan öka produktiviteten och effektiviteten i en verksamhet. En dator som fungerar snabbt och smidigt eller en ergonomisk kontorsstol kan exempelvis öka medarbetarnas prestationer och välbefinnande.

Inventarier vs. Lagertillgångar

Medan inventarier är tillgångar avsedda för företagets långsiktiga användning, är lagertillgångar varor som ett företag har för försäljning eller produktion. Medan en dator som används av en anställd räknas som en inventarie, räknas datorer som ligger på ett lager och väntar på försäljning som lagertillgångar.

Hur hanterar man inventarier?

Förutom att köpa dem, är det viktigt för företagare att regelbundet underhålla och uppdatera sina inventarier. Detta inkluderar att föra en inventarielista, att göra regelbundna avskrivningar i bokföringen och att utrangera och ersätta gamla eller trasiga inventarier vid behov.

Ekonomiska fördelar med Inventarier

Momsavdrag:

När du köper inventarier till ditt företag kan du dra av momsen. Vanligtvis är den 25% och helt avdragsgill. Men om du köper något som både används privat och i företaget, som en mobil, kan du endast dra av den del som används för företaget.

Avskrivning:

Det handlar om att kostnaden för inventarien fördelas över tiden den används i företaget. En dator som kostar 10 000 kr och förväntas användas i 5 år kan exempelvis skrivas av med 2 000 kr/år.

Inventarielista:

Detta är din lista över alla inventarier i företaget. Perfekt att ha när det är dags för avskrivningar eller för att hålla koll på vad som finns i företaget.

Utrangering och avyttring:

Ibland blir inventarier för gamla eller fungerar inte längre. Då kan det vara dags för utrangering. Om de säljs kallas det avyttring.

Bokföring:

När du köper, använder och slutligen avyttrar inventarier ska detta bokföras. En redovisningsbyrå kan hjälpa dig att se till att allt görs korrekt.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte