Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Internredovisning – Vad är Internredovisning?

Internredovisning är en kritisk del av varje företags finansiella förvaltning. Till skillnad från externredovisning, som fokuserar på att tillhandahålla finansiell information till externa parter såsom investerare och myndigheter, riktar sig internredovisningen mot företagets interna aktörer. Dess huvudsakliga syfte är att underlätta effektiv företagsledning och beslutsfattande.


Skillnaden mellan Intern- och Externredovisning

Redovisning i ett företag kan indelas i två huvudsakliga kategorier: intern- och externredovisning.

Externredovisning är lagreglerad och innefattar den officiella finansiella rapporteringen, såsom balansräkning och resultaträkning, vilken krävs för aktieägare, myndigheter och andra externa intressenter. Denna typ av redovisning styrs av standarder och lagar som bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Internredovisning, å andra sidan, är inte reglerad av lag och är mer flexibel i sin natur. Den används internt inom företaget för att stödja ledningen och andra anställda i deras dagliga arbete och långsiktiga planering. Informationen i internredovisningen är anpassad för att möta företagsledningens specifika behov och hjälpa till med styrning, kontroll och utveckling av verksamheten.


Innehåll och användning av internredovisning

Internredovisningens huvuduppgift är att tillhandahålla relevant information för att stödja beslutsfattandet och förbättra verksamhetens effektivitet och lönsamhet. Denna typ av redovisning innefattar en mängd olika ekonomiska rapporter och analyser, såsom budgetar, prognoser, kostnadsanalyser och nyckeltalsanalys. Den detaljerade informationen som internredovisningen erbjuder inkluderar data om företagets kostnader, intäkter, lönsamhet och olika prestandaindikatorer. Detta gör det möjligt för ledningen att noggrant övervaka och utvärdera företagets prestanda, identifiera områden för förbättring och göra välgrundade strategiska beslut.


Eftersom internredovisningen inte är underlagd externa regelverk, kan företag anpassa dess format och innehåll för att bäst möta deras unika behov. Denna flexibilitet är avgörande för att effektivt kunna hantera och utveckla verksamheten. Den interna redovisningen kan därför ses som en vital del i företagets strategiska planerings- och kontrollprocesser.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis är internredovisning en essentiell del av ett företags ekonomiska hantering. Genom att tillhandahålla detaljerad och relevant information till företagsledningen, bidrar den till bättre beslutsfattande och effektivare styrning av verksamheten. Den spelar en central roll i att hjälpa företag att nå sina finansiella och strategiska mål.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte