Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Insufficiens – Vad är insufficiens

Insufficiens är ett ekonomiskt tillstånd där ett företags eller en privatpersons skulder överstiger dess tillgångar. Det innebär att gäldenären, den som är skyldig pengar, inte har tillräckligt med tillgångar för att täcka sina skulder. Viktigt att notera är att insufficiens inte nödvändigtvis betyder att gäldenären befinner sig i ekonomiskt obestånd, även känt som insolvens.

Insufficiens Vs Insolvens

För att förstå insufficiens fullt ut är det viktigt att skilja det från insolvens. Insolvens är ett tillstånd där gäldenären inte bara har fler skulder än tillgångar, utan också saknar förmågan att betala sina skulder när de förfaller, särskilt de kortfristiga. Med andra ord är insolvens en mer akut situation, där företagets eller personens överlevnad står på spel.

Insufficiens, å andra sidan, betonar förhållandet mellan skulder och tillgångar utan att nödvändigtvis ta hänsyn till betalningsförmågan. Ett företag i en stark tillväxtfas kan exempelvis uppleva insufficiens om dess skulder temporärt överstiger dess tillgångar på grund av stora investeringar eller expansionskostnader.

Att hantera insufficiens

Företag kan hantera insufficiens på olika sätt. En vanlig strategi är att förhandla om betalningsvillkoren med fordringsägare, såsom att förlänga betalningstiden eller upprätta en avbetalningsplan. Det är kritiskt för företag att inte ignorera betalningssvårigheter, eftersom det kan leda till betalningsanmärkningar och negativt påverka företagets kreditvärdighet. En viktig aspekt är kontrollbalansräkningen, som aktiebolag måste upprätta när det egna kapitalet är mindre än halva aktiekapitalet. Detta är ett verktyg för att skydda företagets finansiella hälsa när utgifterna överstiger inkomsterna.

Summering

För företagare är det avgörande att förstå skillnaden mellan insufficiens och insolvens. Medan insufficiens kan vara en tillfällig situation som kan hanteras genom strategiska ekonomiska beslut, är insolvens en mer kritisk situation som kan kräva mer drastiska åtgärder, såsom rekonstruktion eller i värsta fall konkurs. Att förstå dessa begrepp och hur de påverkar ett företags finansiella hälsa är avgörande för att säkerställa långsiktig framgång och stabilitet.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte