Insättningsgaranti – Vad är insättningsgaranti?

Insättningsgaranti innebär att staten ger dig som bankkund ett garanterat skydd om din bank skulle gå i konkurs. Detta innebär att om din bank inte kan betala tillbaka dina insatta medel, kommer staten att träda in och se till att du får tillbaka dina pengar, upp till ett visst maxbelopp. Den svenska insättningsgarantin administreras av Riksgälden och finansieras av de banker och finansiella institut som är anslutna till systemet.

Vad är maxbeloppet för den statliga insättningsgarantin?

Insättningsgarantin ersätter upp till 1 050 000 kr (2023). Det innebär att om du har upp till 1 050 000 kr på din bank, är dina pengar fullt skyddade om banken går i konkurs. Om du har mer än 1 050 000 kr på ditt konto, gäller insättningsgarantin endast för beloppet upp till detta tak. Vid gemensamma konton där det finns flera kontohavare gäller maxvärdet för varje person.

Konton som inkluderas av insättningsgarantin

Insättningsgarantin gäller för inlåningskonton och sparkonton, både för privatpersoner och företag.

För vilka gäller inte insättningsgarantin?

Vissa företag och finansiella institutioner omfattas inte av insättningsgarantin.

Exempel på sådana undantag inkluderar:

Banker

Kreditmarknadsföretag

Tjänstepensionsföretag

Pensionsfonder

Försäkringsföretag

Regioner

Kommuner

statliga myndigheter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte