Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Inkurans – Vad är inkurans?

Inkurans är ett begrepp som ofta används inom ekonomi och särskilt inom lagerhantering och bokföring. Det är viktigt för företagare att förstå detta begrepp eftersom det kan ha en betydande inverkan på företagets ekonomiska hälsa och bokföringspraxis.

Inkurans uppstår när varor i ett företags lager minskar i värde. Denna värdeminskning kan bero på olika orsaker, som skador, föråldring, eller att varorna helt enkelt blivit omoderna. Ett klassiskt exempel är elektronik som snabbt blir föråldrad på grund av ny teknik. Inkuranta varor är alltså de varor som inte längre är lika värdefulla som när de först köptes in.

Hur påverkar inkurans bokföringen?

När det gäller bokföring måste företag ta hänsyn till inkuransen av sina varor. Detta görs genom det så kallade inkuransavdraget. Det innebär att företaget minskar värdet på sitt varulager i sin bokföring för att spegla de lägre värdena på inkuranta varor. Detta är viktigt för att ge en korrekt bild av företagets finansiella ställning.

Inkurans och lagervärdering

Vid lagervärdering är det viktigt att beakta inkuransen. En vanlig metod som används är LVP (lägsta värdets princip) där varornas anskaffningsvärde jämförs med deras aktuella marknadsvärde. Den lägsta av dessa värden används sedan i bokföringen. Detta hjälper till att säkerställa att företagets lager värderas korrekt och realistiskt.

Vanliga frågor om inkurans

Vad betyder inkurans?

Inkurans betyder värdeminskning av varor i ett varulager, ofta på grund av skada, slitage, ålder eller att varorna blir omoderna.

Hur påverkar inkurans ett företags ekonomi?

Inkurans kan leda till att värdet på företagets varulager minskar, vilket påverkar företagets totala tillgångsvärde och potentiellt dess lönsamhet.

Hur bokförs inkuransavdrag?

Inkuransavdrag bokförs genom att reducera värdet på varulagret i företagets bokföring. Detta återspeglar den minskade värdet på varorna.

Vad händer om jag inte tar hänsyn till inkurans i min bokföring?

Att ignorera inkurans kan leda till en övervärdering av varulagret och därmed en felaktig uppfattning om företagets finansiella hälsa.

Genom att förstå och korrekt hantera inkurans kan företagare säkerställa att deras finansiella rapporter ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation, vilket är avgörande för både interna beslut och externa intressenters förtroende.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte