Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är Inkomstskattelagen?

Inkomstskattelagen är en central del av det svenska skattesystemet, som reglerar beskattningen av alla typer av inkomster för både fysiska och juridiska personer. Denna lag är avgörande för företagare att förstå, då den direkt påverkar hur inkomster från näringsverksamhet beskattas.

Grundläggande om Inkomstskattelagen

Inkomstskattelagen trädde i kraft taxeringsåret 2002 och ersatte då 35 äldre lagar, inklusive lagen om statlig inkomstskatt och kommunalskattelagen. Lagen omfattar tre huvudtyper av inkomstslag: kapital, tjänst och näringsverksamhet. För juridiska personer, som företag, är det främst inkomstslaget näringsverksamhet som är relevant. Denna lagdel innefattar alla regler kring hur inkomster från företagsverksamhet ska beskattas.

Förklaring av Inkomstslagen

Kapital: Detta inkomstslag är relevant för fysiska personer och dödsbon. Det inkluderar inkomster som aktieutdelningar, reavinst på aktier och fonder, inkomster från uthyrning av fastigheter och vissa typer av lotterivinster.

Tjänst: Detta inkomstslag täcker inkomster som erhålls från anställning, pensioner, hobbyverksamhet och liknande för fysiska personer.

Näringsverksamhet: Detta är det primära inkomstslaget för juridiska personer och för fysiska personer med skattepliktig verksamhet. Det inkluderar inkomster från företagsverksamhet och vissa typer av tillgångar, även om de inte direkt är en del av näringsverksamheten.

Inkomstskatt för Företagare

För juridiska personer, som företag, är den statliga inkomstskatten 22 % på den beskattningsbara inkomsten. Det är viktigt för företagare att förstå denna skattesats och hur den tillämpas på företagets inkomster. För fysiska personer varierar inkomstskatten beroende på inkomstnivå och kommunens skattesats, samt en fast skattesats på 30 % för kapitalinkomster.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte