Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Inkomstpension – Vad är inkomstpension?

Inkomstpensionen utgör en fundamental del av den allmänna pensionssystemet i Sverige. Den är avsedd för de som arbetat och betalat skatt i landet. Varje år avsätts 16 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till inkomstpensionen​​. Denna pensionsdel är särskilt viktig eftersom den utgör en betydande del av många svenskars pension.

Vad är beloppet för inkomstpension?

Storleken på din inkomstpension beror på antalet år du har arbetat samt storleken på din lön och andra skattepliktiga intäkter under ditt arbetsliv. Pensionsrätt, som är grunden för att beräkna din pension, baseras inte bara på arbetsinkomst utan inkluderar även ersättningar som sjuk- och aktivitetsersättning och a-kasseersättning​​. Det är viktigt att notera att pensionsrätten varje år motsvaras av en pensionsavgift på 16 procent av ditt pensionsunderlag, som bokförs på ditt inkomstpensionskonto​​.

Beräkning av inkomstpension

Inkomstpensionen beräknas genom att dela pensionsbehållningen (sammanlagda värdet av pensionsrätterna och deras ränta över åren) med ett delningstal som speglar den statistiskt förväntade återstående livslängden för din åldersgrupp vid pensioneringen​​. Detta säkerställer att din inkomstpension är jämnt fördelad över dina år som pensionär.

Inkomstpension vs premiepension

Premiepensionen är en annan del av den allmänna pensionen, där en del av dina pensionsavgifter placeras i fonder som du själv väljer. Tillsammans med inkomstpensionen bildar de två största komponenterna i den allmänna pensionen.

När och hur kan du ta ut din inkomstpension?

Du har rätt att börja ta ut din allmän pension från 63 års ålder, med möjlighet att välja uttag av 100, 75, 50 eller 25 procent av inkomstpensionen​​. Det är värt att notera att åldern för att börja ta ut pension kommer att anpassas efter medellivslängden i Sverige, med en planerad höjning från 66 till 67 år från och med 2026​​.

Skillnaden mellan inkomstpension och tjänstepension

Tjänstepension är en pension som din arbetsgivare betalar in till, utöver den allmänna pensionen och eventuellt eget pensionssparande. Den är skild från inkomstpension, som är en del av den allmänna pensionen som finansieras genom skatt på arbetsinkomst och andra pensionsgrundande intäkter​​.

Inkomstpensionstillägg för låga pensioner

Om din inkomstpension visar sig vara låg, kan du ha rätt till inkomstpensionstillägg, ett tillägg avsett att förbättra den ekonomiska situationen för pensionärer med lägre inkomst​​.

Denna översikt ger en grundlig förståelse av inkomstpension och dess roll i det svenska pensionssystemet. För företagare och anställda är det viktigt att vara medveten om hur denna pension del påverkar din framtida ekonomiska säkerhet.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte