Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Inkomst av kapital – Vad är Kapitalinkomst?

Kapitalinkomst är avkastningen på de tillgångar som du säljer. Det kan exempelvis vara bankränta, aktieutdelning eller vinst vid en försäljning av bostad.

Inkomst av kapital definieras av de intäkter som genereras utanför förvärvsverksamhet och arbete. Huvudkategorierna för dessa intäkter är avkastning och vinst. I Sverige görs ingen skillnad mellan olika typer av kapitalinkomster, vilket skiljer sig från praxisen i många andra länder. Skattesatsen för kapitalinkomster är konstant på 30 % vilket är en standard som infördes under den omfattande skattereformen 1991 och som fortfarande gäller.

Kapitalinkomst – Ett av tre inkomstslag

Inkomst av kapital är ett av tre primära inkomstslag enligt inkomstskattelagen. De övriga två är inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Dessa inkomstslag separeras för att möjliggöra en tydligare och specifik beskattning. Endast fysiska personer och dödsbon kan beskattas för inkomst av kapital, medan inkomster och utgifter för juridiska personer inkluderas i inkomstslaget näringsverksamhet.

Inkomst av kapital för fysiska personer och dödsbon

Endast fysiska personer och dödsbon kan deklarera inkomst av kapital. Om ett företag, som representerar en juridisk person, genererar inkomster som kategoriseras som kapitalinkomster, beskattas dessa som inkomst av näringsverksamhet. Inkomst av tjänst gäller för fysiska personer och täcker inkomster från anställning, pension, tillfällig försäljning, hobbyverksamhet eller livränta.

Hur hög är skatten på inkomst av kapital?

Skatten på inkomst av kapital kan variera beroende på vilken typ av kapitalinkomst det gäller. Vi har listat skattesatser för olika typer av kapitalinkomster:

Skatt för fåmansbolag: 20%

Skatt på vinst för privatbostäder: 22%

Aktieinkomster för onoterade bolag: 25%

Kapitalinkomster normalsats: 30%

Skatt för fåmansbolag: 52%

(Källa: Skatteverket 2023)

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte