Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Ingående balans – Vad är Ingående balans?

Ingående balans är ett fundamentalt begrepp inom bokföring och det representerar saldo på ett balanskonto vid starten av ett nytt räkenskapsår. Denna siffra är kritisk eftersom den utgör grunden för företagets ekonomiska beräkningar för det kommande året.

Grundläggande definition av ingående balans

Ingående balans kan ses som en ekonomisk ögonblicksbild från föregående år. Den speglar det belopp som finns på ett specifikt balanskonto vid räkenskapsårets början. Till exempel, om företaget hade 1000 kr på bankkontot den sista december, så blir denna summa den ingående balansen den 1 januari nästa år.

Denna balans är en direkt fortsättning av det föregående årets utgående balans. Det innebär att om företaget avslutade det föregående året med en viss summa pengar, börjar det nya året med samma summa. Denna kontinuitet i bokföringen kallas för kontinuitetsprincipen.

Ingående Balans vs Utgående Balans

För att förstå konceptet av ingående balans är det viktigt att känna till relationen mellan ingående och utgående balans. Den utgående balansen från ett räkenskapsår blir den ingående balansen för nästa år. Denna kontinuitet säkerställer att det inte finns några oförklarliga skillnader i företagets bokföring från ett år till ett annat.

Manuell bokföring av ingående balans

När det gäller manuell bokföring av ingående balans, innebär det att överföra föregående års utgående balanser till de nya kontona för det kommande året. Denna process kräver noggrannhet för att säkerställa att alla siffror är korrekta och att balansen stämmer överens med företagets faktiska finansiella situation.

Exempel på Ingående Balans

För att ge en konkret bild, låt oss säga att ett företag hade 15 000 kr som utgående balans i kundfordringar vid slutet av det föregående året. Denna siffra blir då den ingående balansen för kundfordringar vid början av det nya året. Det är denna siffra som kommer att användas som utgångspunkt för alla transaktioner under det nya året.

Ingående Balans: Debet eller Kredit?

Ingående balans kan vara antingen i debet eller kredit beroende på kontotypen. För tillgångskonton, som bankkonton eller kundfordringar, registreras den ingående balansen som debet. För skuldkonton, som lån eller leverantörsskulder, registreras den som kredit.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte