Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Inflation – vad är inflation?

Inflation är ett ekonomiskt fenomen som innebär en generell och fortgående ökning av prisnivån i en ekonomi. När vi talar om inflation, menar vi att priset på olika saker i genomsnitt stiger. Det kan vara allt från mat och kläder till bostäder och olika tjänster.

Det händer vid en inflation

När det sker en inflation ökar den allmänna prisnivån, vilket i sin tur innebär att penningvärdet minskar. Det betyder att du kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar.

Inflation mäts vanligtvis genom Konsumentprisindex (KPI), som är ett mått på hur priserna för en korg av typiska konsumtionsvaror och tjänster förändras över tid. Om KPI stiger med 2% under ett år, säger vi att inflationen är 2%.

Det finns flera orsaker till inflation. En vanlig orsak är att efterfrågan på varor och tjänster överstiger tillgången, vilket driver upp priserna. Detta kallas efterfrågeinflation. En annan orsak kan vara att produktionskostnaderna stiger, till exempel på grund av högre löner eller råvarupriser. Denna typ av inflation kallas kostnadsinflation.

En viss mängd inflation anses ofta vara hälsosam för en ekonomi, eftersom det kan uppmuntra till konsumtion och investeringar. Men för hög inflation kan vara skadlig, eftersom det kan leda till osäkerhet och göra det svårt för företag och hushåll att planera för framtiden.

Hur en inflation kan påverka ett företag

För företag kan inflationen ha både positiva och negativa effekter. Å ena sidan kan högre priser leda till högre intäkter. Å andra sidan kan högre produktionskostnader pressa vinstmarginalerna. Dessutom kan inflationen minska köpkraften hos kunderna, vilket kan leda till minskad efterfrågan.

Genom att ha koll på Konsumentprisindex kan du lättare planera för framtiden och göra informerade beslut för ditt företag.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte