Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Immateriella tillgångar – Vad är immateriella tillgångar?

Immateriella tillgångar är förmögenhetsrättsliga tillgångar som inte är fysiska objekt. Exempel på det är patent, upphovsrätter och licensrättigheter.

Inom redovisning så används begreppet immateriella tillgångar för att beskriva de tillgångar som har ett ekonomiskt värde utan att vara fysiska objekt. Exempel på sådana tillgångar är goodwill, patent, utgifter för utvecklingsarbeten, dataprogram, appar och affärsmodeller. En immateriell tillgång är inte nödvändigtvis begränsad till de digitala, den kan också relatera till fysiska objekt som bär på immateriell information.

Hur skyddar man immateriella tillgångar?

För företag som vill skydda sina immateriella tillgångar är det viktigt att inrätta ett rättsskydd. Lagar som reglerar detta omfattar patentlagstiftning, upphovsrätt och varumärkesrätt inom det immateriella rättsskyddet.

Beroende på vilken typ av immateriell tillgång som behöver skydd kan det även vara relevant att använda marknadsföringsrätt, sekretessavtal och konkurrensklausuler. Dessa åtgärder ger säkerhet för det immateriella rättsskyddet och hjälper företag att bevara och dra nytta av sina immateriella tillgångar.

PRV – Ansvarar för att skydda immateriella tillgångar

Patent- och registreringsverket (PRV) är den ansvariga myndigheten för svenska företag som vill skydda sina immateriella tillgångar och patent. PRV hanterar allt immateriellt rättsskydd och underlättar processen för företagare som vill säkerställa att deras immateriella tillgångar är skyddade inom Sverige. För internationellt skydd bör företagare vända sig till motsvarande myndighet i det specifika landet där skyddet önskas.

Att skydda immateriella tillgångar säkerställer att företagets förmögenhetsrättigheter förblir tryggt bevarade och kan fortsätta vara en värdefull tillgång för företaget på lång sikt.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte