Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Huvudman – Vad är en huvudman?

En huvudman spelar en central roll i företags- och organisationsvärlden. Detta begrepp beskriver den person eller entitet som har det yttersta ansvaret för och kontrollen över en verksamhet.

Begreppet ”verklig huvudman” är djupt rotat inom företagsrätten. Det refererar till den eller de fysiska personer som antingen direkt eller indirekt äger eller kontrollerar ett företag. En verklig huvudman är inte alltid en som sitter på en ledande position i företaget, utan det kan vara en individ som har betydande inflytande genom ägande eller röstningsrätt. Till exempel en person som äger mer än 25% av rösterna i ett aktiebolag eller har rätt att utse och avsätta ledamöter i styrelsen, kan vara en verklig huvudman.

Huvudmannaskap och ansvar

Huvudmannaskapet innefattar det ansvar och de skyldigheter som följer med att vara huvudman. Det inkluderar ansvar för att fatta strategiska beslut och se till att verksamheten följer lagar och regler. En huvudman har också en viktig roll i att upprätthålla transparens och redovisning i organisationen.

Registrering av huvudmannaskap

I Sverige, liksom i andra EU-länder, krävs det att verkliga huvudmän för aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser registreras hos Bolagsverket. Syftet med denna registrering är att öka transparensen kring vem som kontrollerar företagen och därigenom motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Trolöshet mot huvudman

Trolöshet mot huvudman är ett juridiskt begrepp som beskriver en situation där en person missbrukar sin position för att skada den de representerar, det vill säga huvudmannen. Detta kan innebära ekonomisk skada eller andra former av missbruk av förtroendet som huvudmannen har gett.

Alternativ verklig huvudman

I vissa situationer kan det finnas en alternativ verklig huvudman, vilket betyder att det finns en annan person eller flera personer som också har ett signifikant inflytande över företaget. Detta är viktigt att identifiera och rapportera för att upprätthålla korrekt och laglig verksamhet.

Sammanfattning

För företagare är det viktigt att förstå vad en huvudman är och de roller och ansvar som är kopplade till detta begrepp. Korrekt identifiering och registrering av verklig huvudman är inte bara en laglig skyldighet, utan också en viktig del i att skapa en transparent och ansvarsfull affärsmiljö. Genom att förstå dessa begrepp kan företagare säkerställa att de följer gällande lagar och bidrar till en sund affärskultur.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte