Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är ett Holdingbolag?

I affärsvärlden spelar holdingbolaget en central roll i styrningen och strukturen av koncerner. Detta avsnitt syftar till att introducera konceptet av holdingbolag och dess funktioner i ett företagsekonomiskt sammanhang.

Funktion och Syfte med Holdingbolag

Ett holdingbolag kan ses som en sorts föräldraenhet i en koncernstruktur, vars primära uppgift är att äga aktier eller andelar i andra bolag. I stället för att engagera sig i den operativa verksamheten hos dessa företag, fungerar holdingbolaget som en förvaltare av dessa ägarintressen. Denna struktur möjliggör för ett holdingbolag att utöva kontroll och påverka ledningsbeslut inom de bolag där det innehar ägarandelar.

Ekonomiska Aspekter och Skattehantering

Ett holdingbolag erbjuder strategiska fördelar när det gäller skatteplanering. I många jurisdiktioner är det så att om ett holdingbolag säljer en ägarandel i ett dotterbolag, kan den realiserade vinsten beskattas till en lägre skattesats jämfört med om en individ skulle göra samma försäljning. Dessutom kan holdingbolaget, under vissa villkor, utnyttja skattelättnader för utdelningar den mottar från sina dotterbolag. Det är dock väsentligt att hålla sig informerad om de aktuella skattereglerna som gäller för holdingbolag, för att försäkra sig om att allt följer lagstiftningen.

Start och Drift av ett Holdingbolag

Att inrätta ett holdingbolag kräver en initial kapitalinsats och förståelse för både de administrativa processerna och de juridiska kraven, inklusive nödvändigheten av en F-skattsedel för att bedriva verksamhet. Kostnaden för att starta ett holdingbolag varierar beroende på flera faktorer, inklusive omfattningen av bolagets planerade aktiviteter och den juridiska miljön i vilken det etableras.

Vanliga frågor kring Holdingbolag

Vad gör ett holdingbolag?

Ett holdingbolags huvudfunktion är att äga aktier eller andelar i andra bolag och genom detta ägande styra och förvalta dessa investeringar.

Varför starta ett holdingbolag?

Ett holdingbolag startas ofta för att utnyttja skattemässiga fördelar, för att skapa en mer effektiv företagsstruktur och för att centralisera ägarskapet i en koncern.

Kan man ta ut lön från ett holdingbolag?

Det är möjligt för personer som är anställda av holdingbolaget att ta ut lön. Detta kan dock påverka holdingbolagets skattemässiga fördelar, beroende på hur uttaget struktureras.

Vad kostar det att starta ett holdingbolag?

Kostnaderna för att starta ett holdingbolag kan inkludera registreringsavgifter, rådgivningskostnader och kostnader för löpande administration och övervakning.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte