Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Hängavtal – Vad är hängavtal?

Hängavtal är ett alternativ till traditionella kollektivavtal för arbetsgivare som inte är medlemmar i en arbetsgivarorganisation. Ett hängavtal möjliggör för dessa arbetsgivare att tillämpa ett branschspecifikt kollektivavtal genom direkt överenskommelse med de anställdas fackliga organisation. Genom ett hängavtal tillämpas i praktiken samma regler som i ett kollektivavtal, vilket inkluderar detaljer om löner, arbetstider, anställningsformer, ersättningar, ledigheter, uppsägning samt olika försäkringar.

Fördelar och nackdelar med hängavtal

Fördelar:

Enhetliga Anställningsvillkor: Arbetsgivaren erbjuder samma villkor som de som gäller under kollektivavtal, vilket gör arbetsplatsen attraktiv och konkurrensneutral.

Fackligt Inflytande: Anställda får möjlighet till fackligt inflytande på arbetsplatsen.

Förenklad Kommunikation: Standardiserade anställningsvillkor underlättar kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Nackdelar:

Högre Kostnader: Arbetsgivare med hängavtal kan behöva betala högre avgifter till omställningsorganisationen jämfört med de som har kollektivavtal.

Administrativa Avgifter: Vissa fackförbund kan ta ut administrativa avgifter för hängavtal.

Mindre Flexibilitet: Reglerna i ett kollektivavtal kan begränsa arbetsgivarens möjlighet att erbjuda flexibla förmåner som bonusar.

Exempel på hängavtal

Ett exempel på ett hängavtal kan vara när ett mindre IT-företag, som inte är del av någon arbetsgivarorganisation, överenskommer med en facklig organisation om att följa IT-branschens kollektivavtal. Detta innebär att företaget tillämpar samma villkor som större IT-företag med kollektivavtal, inklusive lönesättning, arbetstider och försäkringar.

Vanliga frågor gällande hängavtal

Vad är skillnaden mellan hängavtal och kollektivavtal?

Skillnaden ligger främst i hur avtalen upprättas. Medan kollektivavtal tecknas mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund, ingås hängavtal direkt mellan en icke-organiserad arbetsgivare och ett fackförbund. Kollektivavtal är mer standardiserade medan hängavtal erbjuder en individuell överenskommelse baserad på branschspecifika kollektivavtal.

Vad kostar det att ha hängavtal?

Kostnaden för att ha ett hängavtal kan variera. Generellt sett kan det vara dyrare än att vara medlem i en arbetsgivarorganisation och ha ett kollektivavtal, på grund av potentiella högre avgifter till omställningsorganisationen och administrativa avgifter som kan tas ut av fackförbunden. Det är viktigt för varje arbetsgivare att väga dessa kostnader mot fördelarna med att teckna ett hängavtal.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte