Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Handelsbolag — vad är ett handelsbolag?

Ett handelsbolag är en specifik företagsform som karaktäriseras av att två eller flera personer går samman för att tillsammans bedriva en näringsverksamhet. Till skillnad från exempelvis aktiebolag, där ägarens ekonomiska ansvar är begränsat till det insatta kapitalet, har delägarna i ett handelsbolag ett personligt och ofta solidariskt ansvar för bolagets skulder och förpliktelser.

Hur handelsbolag fungerar

I handelsbolagets kärna ligger bolagsavtalet, en skriftlig överenskommelse mellan delägarna som beskriver hur bolaget ska drivas, hur vinst och förlust ska fördelas, samt andra viktiga riktlinjer för samarbetet. Medan det inte är ett lagkrav att ha ett skriftligt bolagsavtal, rekommenderas det starkt för att undvika eventuella framtida konflikter.

En viktig egenskap hos handelsbolag är att det inte är ett skattesubjekt i sig. Istället skattas varje delägares andel av bolagets vinst eller förlust direkt i deras egen inkomstdeklaration. Denna transparenta skattestruktur kan vara fördelaktig för företagare som önskar en enkel och direkt koppling mellan företagets resultat och den egna beskattningen.

En annan aspekt som skiljer handelsbolag från andra företagsformer är representationen. I ett handelsbolag kan delägarna bestämma vem eller vilka som ska ha rätt att företräda bolaget och ingå avtal i dess namn. Dessa representanter kallas för firmatecknare.

Trots fördelarna med flexibilitet och direkt skattetransparens, är det viktigt att komma ihåg den personliga ansvarsbördan. Om handelsbolaget skulle hamna i ekonomiska svårigheter, kan varje delägares privata tillgångar användas för att täcka bolagets skulder. Detta skapar en högre risknivå jämfört med andra företagsformer, så det är avgörande att noggrant överväga för- och nackdelarna innan man bestämmer sig för att starta eller ingå i ett handelsbolag.

Sammanfattningsvis är ett handelsbolag en flexibel företagsform som passar de som vill ha en nära koppling mellan företagets ekonomi och den personliga ekonomin, men det medför också ett större personligt ansvar. Därför är det viktigt att noggrant väga riskerna mot fördelarna innan beslut fattas.

Vanliga frågor om handelsbolag

Vad kostar det att starta handelsbolag?

Kostnaden för att starta ett handelsbolag kan variera beroende på var du registrerar det, eventuella rådgivningskostnader och kostnaden för att upprätta ett bolagsavtal. Generellt sett är startkostnaden för ett handelsbolag lägre än för exempelvis ett aktiebolag, eftersom det inte krävs något startkapital.

Hur startar man ett handelsbolag?

För att starta ett handelsbolag bör du:

Välja ett företagsnamn och kontrollera att det är ledigt.

Upprätta ett bolagsavtal tillsammans med övriga delägare.

Registrera handelsbolaget hos Bolagsverket.

Skaffa F-skattesedel från Skatteverket om du ska driva näringsverksamhet.

Hur beskattas handelsbolag?

Ett handelsbolag i sig betalar ingen skatt. Istället beskattas varje delägare individuellt baserat på sin andel av företagets resultat. Denna andel redovisas i delägarens inkomstdeklaration under inkomstslaget näringsverksamhet.

Hur fördelas vinsten i ett handelsbolag?

Vinsten i ett handelsbolag fördelas enligt de andelar som anges i bolagsavtalet. Om inget särskilt anges i avtalet delas vinsten lika mellan delägarna.

Hur deklarerar man handelsbolag?

För att deklarera för ett handelsbolag behöver du fylla i en inkomstdeklaration för fysiska personer. Varje delägare ska deklarera sin andel av bolagets resultat i sin egen deklaration.

När ska handelsbolag lämna deklaration?

Deklarationsdatumet kan variera beroende på bolagets bokslutsdatum, men för de flesta handelsbolag gäller sista maj som sista dag för att lämna in deklarationen.

Vad är skillnaden mellan aktiebolag och handelsbolag?

Den största skillnaden mellan aktiebolag och handelsbolag är ansvarsstrukturen. I ett aktiebolag är ägarens ansvar begränsat till det insatta aktiekapitalet, medan delägare i ett handelsbolag har personligt och solidariskt ansvar för bolagets skulder. En annan skillnad är beskattningen; i ett aktiebolag beskattas bolaget som en juridisk person medan i ett handelsbolag beskattas varje delägare individuellt.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte