Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Grundavdrag – Vad är grundavdrag?

Grundavdraget är en viktig del av det svenska skattesystemet, som direkt påverkar hur mycket skatt individer betalar. Det utgör ett avdrag från beskattningsbar inkomst, vilket innebär att en del av din inkomst blir skattefri.

Hur fungerar grundavdraget?

Grundavdraget minskar den beskattningsbara inkomsten för personer med inkomst från lön, arvode eller liknande ersättningar. Det gäller även för de med inkomst från näringsverksamhet. Detta avdrag görs automatiskt, vilket innebär att du inte behöver ansöka om det​​.

Förhöjt grundavdrag

Från och med 2023 gäller nya regler för förhöjt grundavdrag. Nu krävs det att du har fyllt 66 år före 1 januari 2023 för att kvalificera dig för detta höjda avdrag. Denna ändring beror på att pensionsåldern har höjts, vilket också påverkar beskattningen​​.

Grundavdrag för pensionärer

Pensionärer som har fyllt 66 år och varit bosatta i Sverige under hela inkomståret får ett förhöjt grundavdrag. Detta är en del av systemets anpassning för att kompensera de äldre medborgarna, med tanke på de ändrade åldersgränserna för pension​​.

Beräkna grundavdrag

Storleken på ditt grundavdrag beror på din totala inkomst. För att få fullt grundavdrag krävs att du varit bosatt i Sverige under hela inkomståret. Om du inte uppfyller detta krav, kan du i vissa fall ändå ha rätt till fullt grundavdrag, beroende på var och hur mycket du har deklarerat din inkomst​​​​​​​​.

Grundavdrag inom enskild firma och andra näringsverksamheter

För inkomster från aktiv näringsverksamhet tillämpas grundavdrag, men det gäller inte för inkomster från passiv näringsverksamhet. Grundavdragets storlek påverkas av det totala överskottet från tjänst och aktiv näringsverksamhet efter avdrag​​.

Vanliga frågor om grundavdrag

Hur mycket är grundavdraget för pensionärer?

Pensionärer över 66 år får ett förhöjt grundavdrag, vars storlek beror på inkomstårets prisbasbelopp​​.

Hur mycket höjs grundavdraget 2023?

Förhöjningen av grundavdraget 2023 är knutet till att pensionsåldern har höjts från 65 till 66 år​​.

När får man förhöjt grundavdrag?

Du får förhöjt grundavdrag om du har fyllt 66 år vid ingången av inkomståret och har varit bosatt i Sverige hela året​​.

Hur beräknas grundavdraget?

Grundavdraget baseras på inkomstårets prisbasbelopp och avrundas till närmast högre hundratal kronor​​.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte