Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Goodwill — Vad är goodwill?

Goodwill är ett begrepp som varje företagare bör vara bekant med, särskilt när det kommer till företagets värdering och dess position på marknaden. Det handlar om de immateriella tillgångarna som kan öka företagets värde utöver dess fysiska tillgångar.

Definition av goodwill

Goodwill refererar till immateriella tillgångar som ett företags varumärken, kundregister och framför allt dess rykte. Dessa är ofta svåra att kvantifiera men kan ha en betydande inverkan på företagets totala värde. Ett företag som har etablerat starka kundrelationer, byggt upp ett gott rykte och skapat ett känt varumärke, kan ha en betydande goodwill. I kontrast har nystartade företag, utan etablerade relationer eller varumärken, vanligtvis liten, eller ingen goodwill. Motsatsen till begreppet är “badwill”. Det representerar de negativa värdena kopplade till ett företag, såsom ett dåligt rykte.

Bokföring och regelverk kring goodwill

Goodwill ska bokföras i balansräkningen som en immateriell tillgång. Intressant nog får företag inte skriva av goodwill men kan justera ned dess värde vid behov. Enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), som alla noterade företag inom EU måste följa, ska dessa tillgångar värderas till sitt verkliga värde. Det innebär att företag regelbundet behöver utvärdera och bekräfta att värdet på sin goodwill fortfarande är relevant.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte