Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Garantipension – Vad är garantipension?

Garantipensionen utgör ett grundskydd i det svenska pensionssystemet, avsett för individer som under sitt arbetsliv haft låg eller ingen inkomst alls. Detta säkerställer en grundläggande ekonomisk trygghet för personer vars arbetsinkomst inte genererat tillräckligt med pension. För företagare, som kan ha varierande inkomster över åren, är förståelsen av garantipension och dess kriterier av stort värde.

Hur fungerar garantipension?

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen och syftar till att komplettera den inkomstgrundade pensionen för de som haft låg arbetsinkomst. Den kan beviljas från det att du fyller 65 år, och storleken på garantipensionen påverkas av eventuell inkomst du tjänar efter 65 års ålder. Ansökan om garantipension görs samtidigt som ansökan om inkomstpension.

För att ha rätt till garantipension krävs att du har varit bosatt i Sverige i minst tre år. För full garantipension krävs dessutom att du har bott i Sverige i minst 40 år mellan 16 och 65 års ålder. Varje år du bott utanför Sverige minskar din garantipension med 0,25%.

Vad innebär det för en företagare?

För företagare innebär garantipensionen en viktig del av pensionsplaneringen, särskilt för de som kanske inte alltid kan avsätta lika mycket till pensionssparande under åren med lägre inkomst. Maxbeloppet för garantipensionen är 10 631 kr i månaden för ensamstående och 9 625 kr för gifta. Viktigt att notera är att om din beräknade inkomstpension vid 65 års ålder överstiger 16 177 kr brutto i månaden som ensamstående, eller 14 649 kr som gift, har du ingen rätt till garantipension.

För företagare är det avgörande att förstå hur garantipensionen fungerar och hur den kan påverka den totala pensionen. Genom att planera och förbereda kan företagare säkerställa en stabil ekonomisk framtid, även om inkomsterna varierat under arbetslivet. Garantipensionen erbjuder en grundläggande trygghet, men det är också viktigt att komplettera med eget pensionssparande för en tryggad ekonomisk ålderdom.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte