Fullmakt — vad är fullmakt?


En fullmakt är ett juridiskt dokument som ger en person, även kallad ombud eller fullmaktstagare, befogenhet att agera på uppdrag av en annan person, känd som huvudman eller fullmaktsgivare. Fullmakten kan ge ombudet rätt att utföra en rad olika handlingar som till exempel att sköta bankärenden, teckna kontrakt eller hantera fastighetsärenden.


Kort om hur fullmakten fungerar


En fullmakt används ofta när huvudmannen inte kan eller inte vill utföra vissa handlingar själv. Till exempel kan en äldre person som har svårt att ta sig till banken ge en fullmakt till en anhörig för att sköta sina bankärenden. På samma sätt kan en företagsledare ge en fullmakt till en anställd för att teckna kontrakt på företagets vägnar.


Det finns olika typer av fullmakter. En allmän fullmakt ger ombudet rätt att utföra alla handlingar som huvudmannen själv skulle kunna utföra. En begränsad fullmakt ger endast ombudet rätt att utföra specifika handlingar.


En fullmakt kan upphävas när som helst av huvudmannen, så länge huvudmannen har rättslig handlingsförmåga. Det betyder att om huvudmannen bestämmer sig för att ombudet inte längre ska ha befogenhet att agera på deras vägnar, kan de ta tillbaka fullmakten.Fullmakt för dig som driver företag


För företagare kan fullmakter vara ett värdefullt verktyg för att effektivisera verksamheten och delegera ansvar. Genom att ge en fullmakt kan en företagsledare till exempel tillåta en betrodd anställd att teckna kontrakt eller sköta bankärenden på företagets vägnar.


Att tänka på gällande fullmakter


Fullmakter regleras i avtalslagen och det är viktigt att de utformas korrekt för att vara giltiga. Det är också viktigt att notera att en fullmakt endast kan ges av någon som har rättslig handlingsförmåga, det vill säga är över 18 år och inte är under förvaltarskap.


Kom också ihåg att den som har fått fullmakt får stort inflytande och kan binda huvudmannen juridiskt. Därför bör fullmakter bara ges till personer som är betrodda och ansvarsfulla.


Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte