Förmögenhet – vad är förmögenhet

Alla har vi hört talas om förmögenhet, men vad betyder det egentligen och hur påverkar det dig som företagare? Låt oss klargöra begreppet.

Grundstenarna: tillgångar och skulder

Förmögenhet, enkelt förklarat, är summan av vad du äger (dina tillgångar) minus vad du är skyldig (dina skulder). Dock räknas inte tillgångar och skulder som är knutna till näringsverksamhet in i detta begrepp; de hanteras istället som eget kapital i företagssammanhang.


När vi pratar om en individs förmögenhet, räknar vi bland annat med tillgångar som privatbostad, livförsäkringar (med vissa undantag) och marknadsnoterade fordringsrätter. Det finns dock vissa specifika undantag, till exempel pensionsförsäkringar och vissa typer av livförsäkringar. Gällande skulder tar vi med allt från lån till förfallen ränta.

Historien om förmögenhetsskatt


Fram till 2007 var förmögenhet något man betalade skatt på i Sverige. Denna skatt, känd som förmögenhetsskatt, var tänkt att sprida rikedomar jämnt i samhället och uppmuntra folk att investera sina pengar istället för att enbart spara dem. Men det fanns kritiker som menade att det uppstod en dubbelbeskattning och att det drev förmögenhet till utlandet. Idag har Sverige avskaffat denna skatt, men vissa EU-länder har fortfarande liknande skatter.

Att förstå din förmögenhet och hur den påverkar din ekonomiska situation, både som privatperson och företagare, är avgörande. Det ger dig inte bara en bild av din nuvarande ekonomiska status, men också insikter om hur du kan planera framåt.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte