Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Förmån – Vad är en förmån?

En förmån är ett värde eller en fördel som ges till anställda utöver deras vanliga lön. Det kan vara saker som företagsbil, subventionerad lunch, eller sjukvårdsförsäkring. För anställda innebär detta extra fördelar som inte är kontant lön. För företag är det ett sätt att öka arbetstillfredsställelse och behålla personal. Förmåner beskattas ofta annorlunda än lön och det är viktigt för företag att redovisa dem korrekt i bokföringen

Olika typer av förmåner

Företag har möjlighet att erbjuda sina anställda olika förmåner, och vad det är kan skilja sig från företag till företag. För att ge några exempel har vi listat några av de vanligaste typerna av förmåner:

Förmånsbil

En förmånsbil ger den anställda möjlighet att använda bilen både i arbetet och privat. Förmånen beskattas vanligtvis baserat på bilens värde och användning.

Friskvårdsbidrag

Denna förmån syftar till att främja hälsosamma vanor och fysisk aktivitet bland personalen.

Sjukvård

Erbjudande om sjukvårdsförmåner, vilket kan inkludera täckning för sjukvårdsbesök, mediciner och andra vårdkostnader som en del av anställningspaketet.

Pension

Att företaget kan erbjuda en förmånlig pensionsplan.

ROT och RUT Arbete

Möjligheten för anställda att dra nytta av RUT (Rengöring, Underhåll, och Tvätt) och ROT (Reparation, Ombyggnad, och Tillbyggnad) förmåner för att subventionera kostnaderna för hushållsnära tjänster eller renoveringsarbeten.

Utbildning

Att stödja de anställdas professionella utveckling genom att erbjuda utbildningsmöjligheter, kurser eller konferenser. Denna förmån hjälper till att främja kompetensutveckling och ökar de anställdas expertis.

Skattepliktiga förmåner

En förmån blir endast skattepliktig när den anställde faktiskt använder eller accepterar den. Till exempel, om en anställd erbjuds en gratis middag men avstår, blir ingen förmånsbeskattning aktuell.

När arbetsgivare betalar för privata levnadskostnader, måste du betala skatt för den förmånen. Vanligtvis så värderas förmånen enligt marknadsvärdet men kan i vissa fall utgå från en schablonskatt. Vissa förmåner som exempelvis personalvårdsförmåner, är skattefria.

Överlåtelse av kattepliktiga förmåner

Det händer att en anställd vill överlåta en förmån till en närstående. Detta är fullt möjligt och kan hanteras på två sätt för skatteändamål. Antingen blir den anställde, som tackat ja till förmånen men överlåter den, förmånskatteskyldig. Alternativt kan arbetsgivaren direkt tillhandahålla en skattepliktig förmån till den närstående, och det är då denne som beskattas.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte