Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Företagshypotek – Vad är företagshypotek?

Företagshypotek är en viktig term inom företagsekonomi, särskilt för företagare som söker finansiering. Det representerar en säkerhetsrätt där företag använder sin lösa egendom som säkerhet för lån. Detta innebär att om lånet inte betalas tillbaka, får långivaren rätt till denna egendom. Lösa egendomar kan inkludera varulager, inventarier och kundfordringar.

Företagshypotekets funktion och juridiska ram

Företagshypoteket fungerar som en säkerhet för en fordran från borgenären. Det upprättas genom att ett företagsinteckningsbrev skickas till borgenären. Intressant nog ersatte företagshypotek den tidigare säkerhetsrätten, som kallades företagsinteckning, från och med 1 januari 2009. Dock kallas inteckningen i näringsverksamheten fortfarande för företags­inteckning, och beviset för inteckningen är företagsinteckningsbrevet.

Företagshypotek omfattas av lagstiftningen kring företagshypotek, vilket ger det en formell och juridisk struktur. Det exkluderar vissa typer av egendomar, såsom bankmedel, egendom som kan intecknas på annat sätt och värdepapper avsedda för allmän omsättning.

Fördelar med företagshypotek

Att använda företagshypotek erbjuder flera fördelar. Det ger företagaren möjlighet att förhandla om bättre lånevillkor, som lägre räntor, eftersom det ger långivaren en säkerhet. Ansökan om företagshypotek skickas till Bolagsverket. Efter godkännande registreras beslutet i företagsinteckningsregistret, och ett företagsinteckningsbrev utfärdas, antingen elektroniskt eller skriftligt.

Företagshypoteket ger också fördelar vid eventuell insolvens. Det innebär att om företaget hamnar i konkurs, har fordringsägarna med företagshypotek särskild förmånsrätt, vilket ofta prioriteras framför andra oprioriterade fordringar. Detta säkerställer en högre sannolikhet för återbetalning till långivaren.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte