Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Förenklat årsbokslut – Vad är ett förenklat årsbokslut?

Förenklat årsbokslut är ett typ av bokslut för företag som omsätter mindre än tre miljoner kronor per år.

Hur fungerar förenklat årsbokslut?

Varje räkenskapsår är det en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer att avsluta sin bokföring genom ett årsbokslut. För näringsidkare, handelsbolag med fysiska delägare, samt ideella föreningar och registrerade trossamfund med en årlig omsättning under tre miljoner kronor, finns möjligheten att välja det förenklade årsbokslutet.

Det förenklade årsbokslutet innebär en mindre komplex redovisningsprocess för mindre verksamheter i jämförelse med ett vanligt årsbokslut. Företag och organisationer med en omsättning under tre miljoner kronor kan dock välja att upprätta ett vanligt årsbokslut eller en årsredovisning om de anser att det är mer fördelaktigt för deras behov.

Detta ger alltså mindre företag och organisationer en flexibilitet att kunna anpassa deras val av årsbokslut-metod efter vad som passar bäst.

Vad innehåller ett förenklat årsbokslut?

Ett förenklat årsbokslut ska innehålla en balansräkning och en resultaträkning.

Balansräkning

Balansräkningen ger en överblick över företagets ekonomiska ställning på räkenskapsårets sista dag. Den delas upp i tre huvudkategorier:

Tillgångar: Exempelvis banktillgodohavanden, inventarier, och fordringar.

Skulder: Inkluderar leverantörsskulder, eventuella lån och andra förpliktelser.

Eget kapital: Visar ägarnas insats och eventuella ackumulerade vinster eller förluster.

Resultaträkning

Resultaträkningen ger en översikt över företagets ekonomiska prestation under det gångna räkenskapsåret. Den delas upp i intäkter och kostnader och visar nettovinsten eller -förlusten.

Här är de två huvudkomponenterna:

Intäkter: Inkluderar försäljning och andra eventuella intäkter.

Kostnader: Täcker utgifter som varor, material, personal och andra driftskostnader.

Vanliga frågor

Vad är reglerna kring förenklat årsbokslut?

Reglerna för förenklat årsbokslut stipuleras i bokföringslagen (BFL 1999:1078). Företag med en årlig omsättning under tre miljoner kronor har rätt att använda denna redovisningsform.

Vilka får göra förenklat årsbokslut?

Enskilda näringsidkare, handelsbolag med fysiska delägare, ideella föreningar och registrerade trossamfund med en omsättning under tre miljoner kronor har rätt att använda förenklat årsbokslut.

Vad är skillnaden på förenklat årsbokslut och vanligt årsbokslut?

Ett förenklat årsbokslut behöver endast innehålla en balansräkning och resultaträkning. Ett vanligt årsbokslut ska innehålla balansräkning, resultaträkning och även tilläggsupplysningar och andra detaljer, vilket gör den typen av årsbokslut lite mer komplext.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte