Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Fordran — vad är en fordran?

Inom den ekonomiska världen är begreppet fordran grundläggande, men inte alltid rakt på sak. Det är en term som är nyckeln till att förstå viktiga delar av ett företags finanser. Här bryter vi ner vad en fordran är och hur den fungerar.

Kort om hur fordran fungerar

I sin enklaste form, är en fordran när en part (borgenären), har ett krav på en annan part (gäldenären), att få betalt för en vara, tjänst, pengar eller någon annan prestation. Tänk på det som en IOU (i owe you) mellan två parter i affärsvärlden. När företag utför tjänster eller levererar varor och inte får betalt direkt, uppstår en fordran. Detta innebär att företaget väntar på betalning och kan räkna detta som en tillgång i sin bokföring.

Fordringens livslängd

Fordringar delas in i två typer: kortfristiga och långfristiga.

De kortfristiga fordringarna, som kundfordringar, är sådana som förfaller inom ett år och noteras som omsättningstillgångar i balansräkningen. De långfristiga fordringarna är de som förfaller längre fram än ett år och klassificeras som anläggningstillgångar.

Men en fordran lever inte för evigt. Enligt svensk lag preskriberas en fordran normalt efter 10 år. För att inte förlora sin rätt till betalning bör borgenären alltså påminna gäldenären om skulden innan tiden går ut. Skulle påminnelser inte leda till betalning kan borgenären gå vidare med inkassokrav och till sist till Kronofogden för att försöka driva in skulden.

Frågor och svar om fordringar

Vad gör man om en fordran inte betalas?

Om en fordran inte betalas bör borgenären först påminna gäldenären om betalning. Därefter kan ärendet tas vidare till inkassoföretag och i värsta fall till Kronofogdemyndigheten och domstol.

Hur bokför man en fordran?

En fordran bokförs som en tillgång i borgenärens bokföring eftersom det är en summa pengar som förväntas bli betald.

Vad är skillnaden mellan en skuld och en fordran?

En skuld är en förpliktelse att betala något till någon annan, medan en fordran är rätten att motta betalning. I ett företagsekonomiskt sammanhang representerar en skuld en passiv post medan en fordran är en aktiv post i balansräkningen.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte