Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Fordonsskatt — vad är fordonsskatt?

Fordonsskatt är en obligatorisk skatt som betalas för skattepliktiga fordon som körs på allmän väg. Skatten omfattar flera typer av fordon och dess storlek bestäms av olika faktorer såsom typ av fordon, drivmedel och koldioxidutsläpp. Skatten är avsedd att täcka kostnaderna för vägunderhåll och andra transportrelaterade utgifter.

Vad innebär fordonsskatt?

Fordonsskatt är en årlig avgift som betalas för de flesta typer av motorfordon som används på allmänna vägar. Detta inkluderar personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar och tunga terrängvagnar. Dock finns det vissa undantag, till exempel veteranfordon och tillfälligt registrerade fordon. Fordonsskatten har funnits sedan 1922 och sedan 2018 regleras den också utifrån hur miljöskadligt fordonet är genom Bonus Malus-systemet.

För dig som använder ett fordon i verksamheten

För dig som företagare som äger fordon som används i verksamheten, är det viktigt att vara medveten om fordonsskatten och hur den beräknas. Skatten ska betalas årligen eller var fjärde månad för fordon med hög fordonsskatt, och det är fordonets registrerade ägare som är skyldig att betala den.

Så beräknas fordonsskatten

Storleken på skatten beror på flera faktorer som fordonsslag, drivmedel, koldioxidutsläpp och skattevikt. Däremot påverkas inte skatten av hur ofta ett fordon används.

Fordonets typ: Olika typer av fordon har olika skattesatser. Till exempel är skatten för personbilar och lätta lastbilar vanligtvis högre än för motorcyklar.

Drivmedel: Fordon som drivs med bensin eller diesel beskattas högre än de som drivs med alternativa bränslen som el eller biogas. Detta är en del av regeringens ansträngningar att uppmuntra till miljövänligare transportalternativ.

Koldioxidutsläpp: Sedan 2018 påverkas fordonsskatten också av fordonets koldioxidutsläpp. Ju högre utsläpp, desto högre skatt. Detta är också en del av regeringens miljöpolitik.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte