Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Force Majeure – Vad är Force Majeure?

Force majeure, en term som ofta åberopas i juridiska sammanhang, beskriver situationer där oförutsägbara och oöverkomliga händelser gör det omöjligt för en eller båda parterna i ett avtal att uppfylla sina åtaganden. Det handlar om extraordinära omständigheter som ingen kunnat förutse eller kontrollera, vilket kan inkludera naturkatastrofer, krig, strejker, eller lagändringar. För företagare innebär en förståelse för force majeure-klausuler en viktig del i riskhanteringen och planeringen för det oväntade.

Klausuler i kontrakt

I de flesta avtal finns en force majeure-klausul som specificerar vilka händelser som betraktas som tillräckligt kraftiga för att aktivera klausulen. Detaljer kring hur parterna ska agera vid en force majeure-händelse, inklusive möjligheten till uppskjutna leveranser, omförhandlingar av avtalets villkor, eller i vissa fall uppsägning av avtalet, är vanligtvis inkluderade. Det är kritiskt för företagare att noga överväga och förstå dessa klausuler vid avtalsskrivning för att skydda sitt företag mot oförutsedda händelser.

Rättsliga ramar och tillämpning

Trots dess frekventa användning finns ingen specifik lagstiftning som definierar force majeure i många jurisdiktioner. Det innebär att när ett avtal saknar en uttrycklig force majeure-klausul, kan tolkningen bli komplicerad och osäker. I sådana fall kan avtalslagen erbjuda viss vägledning, och i extremt sällsynta fall kan avtal justeras eller omförhandlas. För företagare är det viktigt att vara medveten om att åberopande av force majeure inte är en enkel utväg och kräver starka bevis för att händelsen verkligen var oförutsägbar och oöverkomlig, vilket förändrade förutsättningarna för avtalet på ett signifikant sätt.

Att ha en gedigen force majeure-klausul i kontrakt är avgörande för att skydda både företaget och dess relationer med affärspartners. Företagare bör rådgöra med juridiska experter för att säkerställa att deras avtal tillhandahåller adekvat skydd och flexibilitet, för att hantera de oförutsedda händelser som livet och affärsvärlden ibland presenterar.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte