Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Förbehållsbelopp – Vad är förbehållsbelopp?

Förbehållsbelopp är ett viktigt begrepp i ekonomisk juridik, speciellt för företagare som hanterar kundfordringar och för individer med skulder. Enkelt uttryckt så är förbehållsbeloppet det belopp en skuldsatt person har rätt att behålla efter en löneutmätning. Detta beslut fattas av Kronofogden och syftar till att säkerställa att skuldsatta individer kan täcka sina grundläggande levnadskostnader även när de betalar av sina skulder.

Förståelsen av förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är essentiellt för att förstå dynamiken mellan gäldenären (den skuldsatta personen) och borgenären (den som lånat ut pengar eller sålt en vara). Om en kund inte betalar en faktura i tid, kan ett företag vända sig till inkassoföretag eller Kronofogden för att få hjälp med indrivning av skulden. Skulle det leda till löneutmätning, är förbehållsbeloppet det som gäldenären har kvar att leva på efter att en del av lönen gått till att betala skulden. Detta belopp är också känt som existensminimum.

Beräkning av förbehållsbeloppet

Förbehållsbeloppet beräknas baserat på flera faktorer. Det ska täcka grundläggande mänskliga behov som mat, hygien, kläder, telefon, försäkringar, hushållsel och andra mindre utgifter. Detta belopp består av boendekostnaden plus ett normalbelopp. Normalbeloppet, som uppdateras årligen, baseras på konsumentprisindex från Statistiska centralbyrån (SCB).

För att räkna ut förbehållsbeloppet, måste man ta hänsyn till individens eller familjens specifika situation, inklusive boendekostnader och andra nödvändiga utgifter. Det är viktigt att notera att förbehållsbeloppet är det belopp som finns tillgängligt efter skatt, eftersom det är den faktiska summan som personen har att leva på.

Vikten av förbehållsbelopp för företagare

För företagare är förståelsen av förbehållsbelopp kritiskt när det gäller att hantera obetalda fakturor och att förstå sina kunders ekonomiska situationer. Att känna till grunderna i hur förbehållsbeloppet beräknas kan hjälpa företagare att fatta informerade beslut om kreditgivning och indrivningsprocesser.

Sammanfattning

Förbehållsbeloppet är en kärnkomponent i det svenska skuldsaneringssystemet och spelar en viktig roll i balansen mellan gäldenärens rätt till en grundläggande levnadsstandard och borgenärens rätt till återbetalning. För företagare innebär en förståelse för detta begrepp en större klarhet i hanteringen av kundfordringar och ekonomisk risk.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte