Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Fission – Vad är fission?

Fission, ett begrepp inom företagsekonomi, avser processen att dela upp ett företag i två eller fler enheter. Detta kan antingen vara en total separation där det ursprungliga bolaget upphör att existera, eller en partiell delning där det överlåtande bolaget fortfarande finns kvar med vissa tillgångar. Fission möjliggör för företag att omstrukturera och specialisera sina verksamheter, anpassa sig till nya marknadsvillkor eller lösa interna ägarskapsfrågor.

Hur fungerar fission?

I en fissionsprocess överförs tillgångar, skulder och ansvar från det ursprungliga bolaget till ett eller flera nybildade eller redan existerande bolag. Detta innebär att de övertagande bolagen tar över både rättigheter och skyldigheter från det överlåtande bolaget. Aktieägarna i det ursprungliga bolaget får antingen aktier i de övertagande bolagen eller kompenseras ekonomiskt.

Fission kan genomföras av flera skäl, bland annat för att separera olika verksamhetsområden, hantera ägarskiften eller vid uppdelning av fastighetsbestånd. En korrekt genomförd fission innebär att inga skattekonsekvenser uppstår för de inblandade bolagen eller deras ägare.

Vad innebär fission för företagare?

För företagare erbjuder fission en flexibel lösning för att omorganisera och effektivisera verksamheten. Genom att dela upp ett företag kan man skapa mer fokuserade och specialiserade enheter som kan agera mer självständigt på marknaden. Detta kan även underlätta vid generationsskiften, där olika delar av ett företag överförs till nästa generation. Vidare kan fission vara ett verktyg för att lösa konflikter mellan aktieägare genom att möjliggöra för dem att gå skilda vägar samtidigt som de behåller kontroll över delar av verksamheten.

Fission kräver noggrann planering och genomförande för att säkerställa att alla juridiska och ekonomiska aspekter hanteras korrekt. Det är därför viktigt för företagare att samarbeta med erfarna rådgivare och revisorer, som kan vägleda genom processen och garantera att fissionen uppnår de önskade målen utan oönskade skatteeffekter.

För företagare som står inför utmaningar med att anpassa sin verksamhet till förändrade marknadsförhållanden eller som önskar en effektiv lösning på interna ägarskapsfrågor, kan fission erbjuda en strategisk väg framåt. Genom att förstå och utnyttja detta verktyg kan företagare säkerställa en hållbar utveckling och tillväxt för sina företag.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte