Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Firmatecknare – Vad är en firmatecknare?

Firmatecknare är en central roll i företagets juridiska och ekonomiska hantering. Denna artikel förklarar vad en firmatecknare är, deras befogenheter och ansvar, och hur de skiljer sig från verkliga huvudmän.

Vem är en Firmatecknare?

En firmatecknare är en person eller flera personer som har rätt att agera och skriva under dokument i företagets namn. Denna roll är viktig då den säkerställer att alla avtal och rättshandlingar som företaget ingår är juridiskt bindande och giltiga. I olika typer av organisationer, som aktiebolag, enskilda firmor, och ekonomiska föreningar, kan firmatecknaren ha olika former.

Firmatecknarens befogenheter och ansvar

Firmatecknarens huvudsakliga ansvar är att underteckna avtal och andra juridiska dokument. Det finns två huvudtyper av firmateckning: enskild och kollektiv. I enskild firmateckning kan varje firmatecknare självständigt underteckna dokument, medan kollektiv firmateckning kräver att minst två personer skriver under tillsammans för att handlingen ska vara giltig.

Extern firmatecknare

I vissa fall kan ett företag välja att utse en extern firmatecknare som inte är en del av företaget. Denna person får då samma befogenheter att teckna företagets firma som en intern firmatecknare.

Firmatecknare i Ideella föreningar

I ideella föreningar är det vanligt med kollektiv firmateckning, där ofta ordföranden och kassören agerar firmatecknare. Ändring av firmatecknare i en ideell förening kräver ofta ett beslut från styrelsen eller medlemmarna.

Vikten av behörig firmatecknare

Det är avgörande att kontrollera vem som är behörig firmatecknare i ett företag. Detta för att säkerställa att alla avtal och handlingar företaget ingår är giltiga. En behörig firmatecknare kan också delegera sitt ansvar till en annan person genom en fullmakt.

Sammanfattning

En firmatecknare spelar en viktig roll i företagets juridiska och ekonomiska verksamhet. Att förstå denna roll är grundläggande för alla företagare för att säkerställa rättssäkerheten i deras affärstransaktioner.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte