Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Filial — vad är en filial?

En filial är en form av företagsstruktur där ett utländskt företag kan bedriva verksamhet i Sverige utan att behöva starta ett separat svenskt företag. Filialen är inte en självständig juridisk person, utan är en del av moderbolaget.

Vad kännetecknar en filial?

En filial har ett antal kännetecken som skiljer den från andra företagsstrukturer:

Del av moderbolaget: En filial är inte en egen juridisk person. Istället är den en del av det utländska företaget eller moderbolaget. Det innebär att moderbolaget bär det fulla ansvaret för filialens skulder och förpliktelser.

Registrering: Innan en filial kan börja verka i Sverige måste den registreras hos Bolagsverket. Registreringsprocessen innebär att tillhandahålla viss information till myndigheten om företagets namn, verksamheten samt namn och adress till filialchefen.

Filialchef: Varje filial måste ha en filialchef. Filialchefen är den person som har rätt att företräda filialen och som ansvarar för att filialen följer svensk lag och de regler som gäller för dess verksamhet. Filialchefen behöver inte vara en svensk medborgare, men måste bo inom EES-området.

Årsredovisning: Precis som svenska företag, är filialer skyldiga att lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. Årsredovisningen ska innehålla en resultat- och balansräkning samt en förvaltningsberättelse.

Namn: Filialens namn ska innehålla moderbolagets namn följt av ordet ”filial”.

Skatter: Filialer är skattskyldiga i Sverige för den verksamhet som bedrivs här, vilket innebär att de behöver betala företagsskatt på sina vinster.

Vad innebär det att ha en filial för en företagare?

Att ha en filial kan vara ett effektivt sätt för ett utländskt företag att expandera sin verksamhet till Sverige. Genom att starta en filial kan företaget dra nytta av den svenska marknaden utan att behöva starta ett helt nytt företag.

Men det innebär också att moderbolaget bär fullt ansvar för filialens skulder och förpliktelser. Dessutom kan det finnas vissa administrativa krav som att filialen måste lämna in årsredovisningar till Bolagsverket.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte