Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

FIFO – Vad är FIFO

FIFO, en förkortning av ”first in first out”, är en viktig princip inom ekonomisk hantering, särskilt relevant för varulagervärdering. Principen bygger på att de varor som köpts in först, också är de första som förbrukas eller säljs. Denna metod är särskilt användbar för att värdera varor i ett lager där det är viktigt att hålla reda på varornas åldring och rotation.

FIFO-metoden

FIFO-metoden är inte bara en praktisk verktyg för lagerstyrning, utan den ger också en rättvis spegling av lagrets marknadsvärde. Genom att anta att de äldsta varorna förbrukas först, återspeglar FIFO-metoden lagerkostnaderna på ett realistiskt sätt. Detta är särskilt fördelaktigt för varor med korta utgångsdatum eller de som snabbt kan förlora sitt värde, som teknologiprodukter.

En annan viktig aspekt av FIFO-metoden är dess förmåga att underlätta spårning av varor. I situationer där produkter behöver återkallas, kan FIFO ge en tydlig översikt över vilka varor som behöver hanteras först.

Utmaningar med FIFO

Trots dess många fördelar kan FIFO-metoden ibland ge en förvrängd bild av ett företags finansiella ställning. Om inköpspriset på varor ökar, och företaget justerar försäljningspriserna därefter, kan det uppstå en situation där de senast sålda varorna redovisas till ett lägre inköpspris än de faktiskt har. Detta kan leda till en överdriven vinstmarginal och därmed en högre skattebörda.

Lagervärdering och Bokföring

I enlighet med svensk lag måste företag årligen inventera och värdera sitt lager vid räkenskapsårets slut. FIFO är en av flera metoder som kan användas för denna värdering. Alternativ till FIFO inkluderar LIFO (last in first out) och LVP (lägsta värdets princip), även om dessa metoder har sina egna begränsningar och användningsområden.

Att förstå och effektivt tillämpa FIFO kan vara en viktig del av ett företags ekonomiska strategi. Det hjälper inte bara till att hålla lagerkostnaderna i schack utan bidrar även till en mer exakt och rättvis bokföring. För ytterligare vägledning i bokföringsfrågor, överväg att konsultera en kvalificerad redovisningsbyrå som kan erbjuda skräddarsydda lösningar för ditt företags specifika behov.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte