Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Fast egendom – Vad är fast egendom?

Fast egendom är ett centralt begrepp inom både juridiken och fastighetsbranschen. Det är viktigt för företagare att förstå vad fast egendom innebär, inte minst vid köp, försäljning, och utveckling av fastigheter.

Fast egendom, enligt svensk lagstiftning (specifikt Jordabalken), är i huvudsak jord. Denna term omfattar inte bara själva markytan utan också allt som är fast förbundet med den, såsom byggnader, träd och växter, samt rättigheter kopplade till marken som panträtt.

I juridisk mening inkluderar fast egendom även vattentäckta områden och luftrummet ovanför marken. Denna breda definition är grundläggande för fastighetsrätt och påverkar allt från byggnation till försäljning av fastigheter.

Fastighet och Tillbehör

En fastighet betraktas som fast egendom och innefattar alla permanenta strukturer på marken, inklusive byggnader och dess tillbehör. Fastighetstillbehör kan vara saker som stängsel, flaggstänger, brevlådor och till och med inbyggd utrustning i en byggnad som kylskåp och spisar. Dessa tillbehör anses vara en del av fastigheten och överlåts normalt sett vid en fastighetsförsäljning.

Panträtt och Nyttjanderätt

Panträtt i fast egendom är en säkerhet för lån, där fastigheten fungerar som säkerhet för långivaren. Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom innebär rätten att nyttja någon annans fastighet, exempelvis genom leasing eller hyresavtal.

Bostadsrätt: Fast eller Lös Egendom?

En vanlig fråga är om bostadsrätter räknas som fast egendom. I dessa fall äger man inte själva marken eller byggnaden, utan en rätt att använda en bostad inom en bostadsrättsförening, vilket juridiskt sett klassificeras som lös egendom.

Köp och Försäljning av Fast Egendom

Vid köp och försäljning av fast egendom är det viktigt att tydligt definiera vad köpet innefattar. Det är standard att fast egendom som hör till fastigheten ingår, men vid osäkerhet bör detta specificeras i köpekontraktet.

Sammanfattning

Att förstå skillnaden mellan fast och lös egendom är avgörande vid hantering av fastigheter. Genom att känna till dessa begrepp och hur de tillämpas i praktiken, kan företagare fatta välgrundade beslut i sin fastighetsverksamhet.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte