Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är en faktura?

En faktura är ett dokument som skapas av en säljare och skickas till en köpare. Den innehåller detaljer om en försäljningstransaktion, inklusive beskrivning av varor eller tjänster, priser, moms, betalningsvillkor och mer. Den tjänar som ett formellt krav på betalning och är en viktig del av företagets bokföring.

Fakturans beståndsdelar

En fullständig faktura bör innehålla flera grundläggande element:

Fakturadatum och -nummer: För spårbarhet och bokföring.

Parternas information: Namn och adresser för både säljaren och köparen.

Produkt- eller tjänstebeskrivning: Detaljer om vad som säljs.

Priser och moms: Totalpris inklusive moms.

Betalningsvillkor: Såsom sista betalningsdag och eventuell dröjsmålsränta.

Referensinformation: Såsom order- eller kundnummer.

Hantering av fakturor

Fakturahantering innefattar processen att skapa, skicka, arkivera och betala fakturor. Effektiv fakturahantering är avgörande för att upprätthålla en god kassaflöde och finansiell ordning.

Betala och bestrida fakturor

Att betala en faktura i tid stärker affärsrelationer och undviker dröjsmålsavgifter. Om en faktura är felaktig, kan den bestridas. Det innebär att man formellt motsätter sig fakturan tills felet är åtgärdat.

Olika typer av fakturor

Faktura till privatperson: Dessa saknar ofta detaljer som krävs i B2B-transaktioner.

Kreditera faktura: Detta innebär att en utfärdad faktura annulleras eller korrigeras.

Faktura utan moms: Relevant i vissa transaktioner där moms inte tillämpas.

Fakturaköp: När ett företag säljer sina obetalda fakturor till en tredje part för snabbare betalning.

Frågor och svar om fakturor

Vad ska en faktura innehålla?

En faktura bör innehålla datum, fakturanummer, säljarens och köparens information, produkt- eller tjänstebeskrivning, pris inklusive moms, och betalningsvillkor.

Hur bestrider man en faktura?

Kontakta utfärdaren skriftligen med en förklaring till varför fakturan bestrids och vad som behöver korrigeras.

Vad är OCR-nummer på faktura?

OCR (Optical Character Recognition) nummer används för att automatisera bokföringen av inbetalningar.

Vad händer om man betalar en faktura en dag för sent?

Det kan resultera i förseningsavgifter och påverka din kredithistorik.

Vad gör man om man får en felaktig faktura?

Kontakta utfärdaren för att rätta till misstaget.

Vad händer om man inte betalar en faktura?

Det kan leda till inkassokrav och rättsliga åtgärder.

Kan man betala faktura efter förfallodatum?

Ja, men det kan medföra extra kostnader.

Vad händer när man bestrider en faktura?

Betalningen pausas tills tvisten är löst.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte