Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Factoring – Vad är factoring?

Factoring är när företag väljer att belåna eller sälja sina fakturor till en extern part, vanligtvis ett finansbolag eller en bank.

Hur fungerar factoring?

Factoring fungerar som ett samlingsbegrepp för olika typer av factoringtjänster. En av dessa tjänster är fakturabelåning, där företag lånar pengar från factoringföretag med sina kundfakturor som säkerhet. Factoringföretaget tar på sig ansvaret för fakturahanteringen, inklusive påminnelser, kundreskontra och eventuellt inkasso. Vid fakturabelåning måste företaget alltså ersätta factoringföretaget om fakturan inte skulle betalas.

En annan metod är fakturaköp, där företag säljer sina kundfakturor till factoringföretag. Här ökar risken för factoringföretaget eftersom de tar förlusten om fakturan inte betalas.

Inom factoring är det också viktigt att känna till vad ”med regress” och ”utan regress” betyder. Med regress kan factoringföretaget överlåta eller sälja tillbaka en obetald faktura till företaget, vilket innebär att företaget tar förlusten om fakturan inte betalas. Utan regress innebär att risken för utebliven betalning ligger hos factoringföretaget.

Factorings för- och nackdelar

Fördelar

Snabb tillgång till likvida medel

Factoring ger företag snabb tillgång till likvida medel genom att omvandla obetalda fakturor till kontanter. Detta stärker företagets kassaflöde och ger möjlighet att snabbt hantera löpande kostnader och investeringar.

Riskhantering mot kreditförluster:

Genom att överlåta risken för kreditförluster till factoringföretaget minskar företaget sina bekymmer över obetalda fakturor. Factoringföretaget tar ansvar för inkasso och övervakar kundkreditvärdighet, vilket ger ökad säkerhet för företaget.

Avlastar administrativt arbete

När factoringföretaget tar över fakturahanteringen, inklusive påminnelser, kundreskontra och inkasso, frigörs tid och resurser för företaget.

Bra lösning för långa betalningsvillkor:

Factoring blir särskilt värdefullt för företag som står inför utmaningen med långa betalningsvillkor från sina kunder. Det ger dem möjlighet att snabbt få tillgång till kapital istället för att vänta på att fakturorna ska betalas.

Nackdelar

Höga Kostnader:

Den främsta nackdelen med factoring är de höga kostnaderna och avgifterna som företagare måste betala för factoringtjänster.

Begränsad kontroll över kundrelationer:

När factoringföretaget tar över fakturahanteringen kan företagare uppleva en minskad kontroll över sina kundrelationer, eftersom kunderna interagerar direkt med factoringföretaget i frågor om betalning och inkasso.

Risk för försämrad kreditvärdighet:

Att använda factoring kan signalera till andra finansiella institutioner att företaget har finansiella utmaningar eller att det är beroende av extern finansiering. Detta kan påverka företagets kreditvärdighet negativt.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte