F-skatt — vad är F-skatt?

F-skatt är en företagsskatt och ska betalas av alla företagare som bedriver näringsverksamhet.

Kort om F-skatt (företagsskatt)


F-skatt, eller företagsskatt, är en skatt som betalas av företagare som bedriver näringsverksamhet. Detta inkluderar juridiska personer som ekonomiska föreningar och aktiebolag. Vad som är speciellt med F-skatt är att dessa företag själva sköter inbetalningen av sina preliminära skattebelopp, istället för att skatten dras på lönebesked som för anställda.

Preliminärskatt

F-skatt är en månatlig preliminärskatt. Beloppet ska vara lika stort för varje debitering och i största möjliga mån överensstämma med den slutgiltiga skatten.

Vem är godkänd för F-skatt?

En person som bedriver näringsverksamhet eller planerar att göra det, har regelbundet lämnat deklarationer och betalat skatter samt avgifter kan bli godkänd för F-skatt. Godkännandet för F-skatt kräver en ansökan till Skatteverket. Det är viktigt att komma ihåg att F-skattgodkännande kan återkallas om deklarationer inte lämnas in i tid eller om skatt och avgifter inte betalas enligt fastställda krav.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte