Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Extern redovisning — vad är extern redovisning?

Extern redovisning är en grundläggande komponent i företagets finansiella rapportering. Det är en process som är avgörande för att återspegla ett företags ekonomiska ställning och resultat över ett specifikt räkenskapsår. Denna text ger en grundlig förståelse av extern redovisning, dess syfte och hur det skiljer sig från intern redovisning.

Extern redovisning refererar till processen där ett företag framställer finansiella rapporter för externa intressenter som aktieägare, myndigheter, investerare, långivare och kunder. Dessa rapporter inkluderar företagets resultaträkning, balansräkning och ibland en kassaflödesanalys.

För mindre företag kan redovisning skötas självständigt eller genom att anlita en extern bokföringsbyrå, medan större företag ofta hanterar detta genom en intern ekonomiavdelning.

Lagar och regleringar

En unik aspekt av extern redovisning är dess reglering enligt lag. Alla näringsidkare är skyldiga att följa bestämmelser som bokföringslagen och årsredovisningslagen. Denna redovisning ska ske enligt god redovisningssed, vilket innebär att följa lagar, rekommendationer och vedertagen praxis. Detta är avgörande för att säkerställa att redovisningen är transparent och tillförlitlig för skattesyften och för att underlätta ekonomiskt beslutsfattande av externa intressenter.

Skillnaden mellan extern och intern redovisning

Till skillnad från intern redovisning, som används internt inom företaget för att stödja styrning och kontroll, är extern redovisning utformad för att kommunicera med de utanför företaget. Intern redovisning är inte reglerad enligt lag och har större flexibilitet i hur informationen presenteras och används.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte