Entreprenör — vad är en entreprenör?


En entreprenör är en företagsam person som identifierar möjligheter och förverkligar sina affärsidéer. De utmärker sig genom att tänka kreativt och handla beslutsamt.


Viktiga egenskaper för en framgångsrik entreprenör


En stark vilja och tro på sin idé


En sann entreprenör tror starkt på sin idé och driver den framåt trots att det i början kan vara svårt att få medhåll, vilket är avgörande för att våga göra det som ingen annan gjort tidigare.


Risktagande


Entreprenörer är inte rädda för att ta ekonomiska eller personliga risker för att följa sin vision. De förstår att framgång ofta kräver att man vågar lämna sin trygga tillvaro.


Organisatorisk förmåga


Att bygga upp en organisation innebär att effektivt planera, strukturera och hantera resurser, uppgifter och aktiviteter. Det innebär att skapa en tydlig arbetsordning, fastställa ansvar, och skapa system och processer som möjliggör smidig och effektiv verksamhet.


Lösningsorienterad


Istället för att fastna i hinder och motgångar, strävar entreprenören efter att identifiera lösningar och ta initiativ för att genomföra dem. Denna förmåga är avgörande för att anpassa sig till förändringar, driva innovation och uppnå framgång inom företagande, där snabba beslut och kreativa lösningar ofta krävs för att överkomma hinder och skapa nya möjligheter.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte