Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Entreprenad — vad är entreprenad?

Entreprenad innebär ett åtagande av ett företag att utföra ett specifikt arbete inom en förutbestämd tidsram och till ett överenskommet pris.

Entreprenad – ett typ av kontrakt

Entreprenad är en typ av kontrakt och används främst inom byggbranschen. Vid entreprenad åtar sig ett företag att utföra ett arbete inom en viss tid och till ett bestämt pris. Entreprenad kan också benämnas som arbetsbeting, avtal eller leveransbeting.

Vanligtvis inkluderar en entreprenad både arbetskraft och material. Ett avtal eller kontrakt skrivs mellan den som beställer arbetet och den som utför det. Detta kontrakt beskriver i detalj vad som ska utföras, hur det ska utföras, till vilket pris och när det ska vara klart.

Denna överenskommelse påverkas inte av det faktum att huvudentreprenören kan anlita underentreprenörer för att utföra delar av arbetet. Dock kan beställaren begära att godkänna eventuella underentreprenörer innan de anlitas. För att reglera och skydda båda parter används ofta Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). För totalentreprenader finns ytterligare regler som regleras i Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten (ABT 06).

Viktigt att påpeka är att kontrakt inom entreprenad bör innehålla en bestämmelse om ett vite. Vite innebär att entreprenören måste betala en specifik summa om arbetet inte slutförs enligt kontraktets villkor.

Olika typer av entreprenadkontrakt

Inom entreprenad finns flera olika former som företagare kan stöta på:

Generalentreprenad

Här ansvarar beställaren för projekteringen medan entreprenören tar hand om själva genomförandet av projektet.

Totalentreprenad

I detta fall utför entreprenören både arbetet och projekteringen. Det ger entreprenören mer ansvar och möjlighet att fatta egna beslut, men det medför också större ansvar. Totalentreprenören kan dock använda sig av underentreprenörer för att utföra specifika delar av arbetet.

Underentreprenad

Detta innebär att huvudentreprenören anlitar en annan entreprenör för att utföra vissa delar av arbetet. Underentreprenad används ofta när det krävs specialkompetens, som inom områden som vatten- och avloppsinstallationer eller elinstallationer.

Delad entreprenad

Här ansvarar beställaren själv för projekteringen och anlitar sedan olika entreprenörer för att utföra olika delar av arbetet.

Entreprenad är en central del av företagsverksamhet, särskilt inom byggbranschen. Det innebär att företagare ingår avtal för att utföra arbete inom en bestämd tidsram och till ett överenskommet pris. För att säkerställa att alla parter är skyddade och att arbetet utförs enligt planen, används standardiserade regler och avtalsformer inom entreprenad. Att förstå olika entreprenadformer och hur de fungerar är avgörande för företagare som vill lyckas inom denna bransch.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte